лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Важливу роль в страхуванні відіграє комплексний підхід до страхового захисту майнових інтересів громадян. Поряд з страхуванням інтересів, пов’язаних із володінням майна, громадяни можуть водночас захистити свою відповідальність за шкоду, заподіяну ними майну третіх осіб.
По таких видах страхування, як страхування будівель, тварин, додатковим об’єктом страхування може бути застрахована відповідальність страхувальника (власника майна) за шкоду, заподіяну третій особі. Враховуючи це, студент має звернути увагу на особ­ливості страхування відповідальності як виду діяльності страховика, розібратися в суб’єктах страхування, обсязі відповідальності страхової компанії, визначенні розміру страхової суми та страхових платежів. Необхідно також з’ясувати, які права і обов’язки покладаються на суб’єкти страхування, у якому порядку визначається сума збитків і страхових виплат. Розглядаючи це питання треба пам’ятати, що страхування відповідальності громадян не обмежується вищезгаданими видами (сюди належить страхування професійної та іншої відповідальності), і розглянути їх у послідовності, наведеній вище.

План семінарського заняття

1. Необхідність і розвиток страхування майна грома-
дян. Види страхування.

2. Страхування будівель і домашнього майна громадян.
3. Страхування тварин, що належать громадянам.
4. Страхування відповідальності громадян. Форми та
види страхування.

Література

&

   1; 7; 9; 10; 16; 19; 24; 35; 38; 40; 47; 49; 75; 86;
91; 92; 101; 103.

Термінологічний словник

Відповідальність цивільна — один з видів юридичної відповідальності, передбачений законом або договором страхування — відповідальність фізичних і юридичних осіб, пов’язана з відшкодуванням ними шкоди (збитку), заподіяної особистості чи майну фізичної особи, а також збитку, завданого юридичній особі.
Карантин — система заходів, пов’язаних із запобіганням виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань з вогнища епідемії й ліквідації такого вогнища.
Оціночна норма — вартість в грошових одиницях певної одиниці виміру (1 м2, 1 м3,1 пог.м) нової будівлі.
Правила ветеринарно-зоотехнічні — система науково обґрунтованих заходів по відгодівлі, утриманню та відтворенню поголів’я тварин.
Ретроспективне покриття — відповідальність страховика за помилки, допущені попередником страхувальника щодо страхування професійної відповідальності.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів

1. Стан розвитку страхування майна громадян в Україні.
2. Іноземний досвід страхування майна громадян.
3. Страхування на випадок ремонту квартир.
4. Особливості страхування майна на подвір’ї.

? Питання для дискусій

1. Проблеми та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні.
2. Чи потрібне страхування відповідальності громадян — власників майна і як його організувати?
3. Ефективність проведення превентивних заходів, спрямова­них на збереження майна, що належить громадянам.
!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Під час страхування будівель договір страхування може бути укладено:
а) на всі будівлі, що знаходяться на земельній ділянці страхувальника;
б) на предмети домашнього господарства;
в) тільки на вікна та двері;
г) на садовий будинок, яким громадянин користується тимчасово.
2. Страхування будівель проводиться на випадок знищення або пошкодження внаслідок:
а) аварії опалювальної системи;
б) наїзду транспортним засобом;
в) неправомірних дій повнолітнього члена сім’ї страхувальника;
г) неправомірних дій третіх осіб.
3. За договором страхування будівель сума збитку визначається:
а) у розмірі страхової суми;
б) виходячи з питомої ваги пошкоджених (знищених) конструктивних елементів;
в) виходячи з роздрібних цін.
4. За договором страхування домашнього майна можна застрахувати:
а) книжки;
б) кімнатні рослини;
в) дискети до персонального комп’ютера;
г) гараж.
5. Додатковий договір страхування домашнього майна укладається, якщо страхувальник:
а) переїздить на нове місце проживання;
б) бажає збільшити страхову суму;
в) бажає зменшити страхову суму;
г) бажає застрахувати деякі групи домашнього майна;
6. Сума збитку під час страхування домашнього майна визначається, виходячи з:
а) роздрібних цін на предмети домашнього майна;
б) біржових цін;
в) ринкових цін.
7. Договір страхування тварин, які належать громадянам, може бути укладений:
а) в будь-якій місцевості;
б) на будь-яких тварин;
в) на здорових тварин;
г) на тварин певного віку.
8. Страхування тварин проводиться на випадок:
а) загибелі від хвороб;
б) лікування від хвороб;
в) забою з господарських міркувань.
9. Страхування тварин проводиться за системою:
а) пропорційного страхового забезпечення;
б) першого ризику;
в) граничного відшкодування;
10. Якщо на день загибелі тварини у страхувальника в господарстві було більше тварин однакового віку, ніж застраховано, то страхове відшкодування виплачується:
а) у розмірі вартості тварини;
б) у розмірі страхової суми;
в) в частині страхової суми, яка припадає на цю тварину.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.