лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 12
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Методичні поради до вивчення теми

Починаючи вивчати тему «Авіаційне страхування», студент насамперед повинен зробити акцент на його необхідності, сутності і значенні.
Авіаційне страхування — це цілий комплекс страхових послуг, що тягне за собою відповідальність по багатьох різних об’єктах, яка проявляється при настанні одного спільного для всіх випадку — авіаційної катастрофи.
Таким чином, саме авіаційному страхуванню найбільше притаманна кумуляція ризику, коли відшкодування по випадках част­кової аварії набагато менше, ніж у разі випадків повної загибелі авіаційних суден.
З огляду на світовий досвід, до галузі авіаційного страхування, крім страхування авіасуден (каско), відносять багато інших видів страхування: страхування авіазапчастин і двигунів, страхування від нещасних випадків пасажирів, членів екіпажів, авіадиспетчерів, страхування відповідальності аеропортів та власників (операторів) ангарів та іншої продукції авіаційно-промислового комп­лексу і пов’язаних з авіацією галузей.
Необхідно звернути увагу на те, що в авіаційному страхуванні ризики можуть бути застраховані як в обов’язковій, так і в добровільній формах. Студенту слід розібратися в сутності цих форм авіаційного страхування, необхідності їх застосування.
Однією з причин введення обов’язкової форми авіаційного страхування в Україні можна вважати її вступ в члени ІКАО, а також приєднання до міжнародних конвенцій, які стосуються міжнародного права в сфері цивільної авіації. Тому студенту необхідно з’ясувати, якими саме конвенціями та іншими міжнародними зобов’язаннями керуються в цивільній авіації під час страхування ризиків.
Засвоїти, які види авіаційного страхування проводяться в Україні в обов’язковій формі, можна, якщо звернутись до Закону України «Про страхування».
В межах добровільних видів страхування ліцензії в Україні видаються на майнове страхування засобів повітряного транспорту і страхування відповідальності власників повітряних суден, включаючи відповідальність вантажоперевізника. Цим видам авіаційного страхування студенту треба приділити належну увагу.
Усі види страхування авіаційних ризиків регламентуються Повітряним Кодексом України: стаття 103 (обов’язкове страхування) і стаття 105 (страхування при авіаційних роботах).
Для більшого розуміння сутності і взаємозв’язків в страхуванні авіаризиків студенту необхідно детальніше розглянути питання, що стосується суб’єктів страхування та організацій, які регламентують діяльність ринку авіаційного страхування в Україні.
Характеризуючи суб’єкти ринку авіаційного страхування, важ­ливо згадати про особливі об’єднання авіастраховиків, які функціонують в Україні. Так, кілька років на вітчизняному страховому ринку працює Національний консорціум авіастраховиків. На питанні про функції, що їх виконує це об’єднання, студенту треба зосередити увагу.
До суб’єктів авіаційного страхування належить і Авіаційне страхове бюро, створене для координації діяльності національних страховиків в галузі авіаційного страхування, збору статистичних даних, розробки програм та методів страхування авіаційних ризиків і т. ін.
Далі при вивченні цієї теми необхідно зосередити увагу на конкретних видах страхування в авіаційній галузі. Розглядаючи кожний вид авіаційного страхування, треба враховувати певні їхні особливості.
Як вже було зазначено, авіаційне страхування охоплює широке коло специфічних ризиків, які виникають в результаті експлуатації засобів повітряного транспорту, але лідером серед багатьох видів авіаційного страхування, безперечно, виступає страху­вання авіасуден (каско). Цей вид страхування може бути проведений як в обов’язковій, так і в добровільній формах.
Починати розгляд страхування авіасуден (каско), як і будь-який інший вид страхування, треба з визначення суб’єктів страхування.
Власник повітряного судна (ПС), якщо він не перевізник (ПКУ, ст. 59), зобов’язує авіаексплуатанта застрахувати повітряне судно, що, звичайно, обумовлюється в угоді на оренду чи спільну експлуатацію.
З’ясовуючи об’єкт страхування, студенту слід звернути увагу, що ним виступає не лише авіатранспортний засіб, а й запасні час­тини з усіма видами спеціального обладнання, яке знаходиться на борту, але при умові, що обладнання, запасні частини і т. ін. пов’язані із забезпеченням польотів.
Важливим моментом при укладенні договору страхування авіаційного судна є визначення розміру страхової суми. Страхова сума встановлюється в межах балансової вартості повітряного судна або вартості реновації, тобто суми, за яку можна купити таке саме нове повітряне судно.
Далі студенту треба скласти чітку уяву про обсяг відповідальності страховика. Більш поширеними страховими випадками, по яких страховик зобов’язаний відшкодувати збитки, є такі:
? повна загибель повітряного судна в результаті авіаційної катастрофи;
? зникнення повітряного судна без вісті, коли про нього нічого не відомо протягом 60 діб з моменту вильоту;
? пошкодження повітряного судна в результаті падіння косміч­них об’єктів і метеоритів і т. ін.
І це далеко не повний перелік страхових випадків, на що доцільно звернути увагу.
Страхування повітряних суден може здійснюватись в кількох варіантах за вибором страхувальника: наприклад, варіант І — тільки «від повної загибелі»; варіант ІІ — «від загибелі і пошкоджень».
Студент повинен зосередити увагу на ризиках, які будуть покриватись страховою компанією згідно з кожним варіантом страхування.
Під час вивчення цього виду страхування важливо засвоїти, що ризики, які підлягають страхуванню, охоплюють період: польоту, вирулювання, буксирування, стоянки. Такий розподіл пов’я­заний з різними рівнями франшиз, що використовуються на кожному з цих етапів.
Взагалі кожний поліс страхування каско передбачає встановлення франшизи за видами ризиків.
Під час укладення договору ставки премії по страхуванню каско розраховуються різними методами: за кожну годину польоту — у фіксованій сумі; за кожний політ — у фіксованій сумі; у відсотках від вартості майна. Студенту треба взяти до уваги, де саме і коли використовується той чи інший метод розрахунку ставок премій. Ставки премій по страхуванню авіакаско змінюються в широких межах, тому слід з’ясувати, від яких факторів залежить їх розмір.
При укладенні договору встановлюється строк страхування, а також початок і закінчення відповідальності страховика перед страхувальником. Концептуальними моментами є визначення дій, обов’язків сторін при настанні страхової події, порядку визначення розміру збитку і страхового відшкодування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.