лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Фрахт — плата за перевезення судном вантажу і пасажирів.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів

1. Стан і розвиток морського страхування в Україні.
2. Роль Лондонського Ллойда в інформаційному забезпеченні світового ринку морського страхування.
3. Характеристика п’яти базових принципів морського страхування згідно з нормами британського морського права.
4. Стан і розвиток страхування вантажів в Україні.
5. Стан і розвиток страхування відповідальності судновласників і перевізників в Україні.
6. Характеристика основних видів небезпек при страхуванні морських суден.
7. Характеристика основних видів небезпек при страхуванні вантажів, що перевозяться морем.
8. Огляд основних видів страхування відповідальності судновласників.

? Питання для дискусій

1. Проблеми страхового захисту життя і здоров’я пасажирів на внутрішньому морському транспорті в Україні.
2. Порівняльний аналіз умов страхування вантажів двох стра­хових компаній за вибором студента.
3. Аналіз причин, які обумовлюють той факт, що морське страхування в Україні почало розвиватися лише останнім часом.
4. Вибір страхувальником варіанта страхового покриття при страхуванні морських суден (обгрунтований коментар).
5. Організаційні перешкоди розвитку морського страхування в Україні.
!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. На який законодавчий документ необхідно посилатися при укладенні договорів морського страхування в Україні?
а) усі питання, що стосуються страхування, визначені законом України «Про страхування»;
б) законодавчим документом у галузі морського страхування в Україні є Кодекс торговельного мореплавства;
в) основоположним документом в галузі морського страхування є Закон Великої Британії про морське страхування 1906 р.
2. Визначте п’ять основних принципів, на яких будується договір морського страхування:
а) наявність об’єкта страхування;
б) наявність страхового ризику;
в) наявність страхового інтересу;
г) довіра до страхувальника;
д)вірогідність настання страхового випадку;
є) найвищий ступінь довіри сторін;
ж) суброгація;
з) здійснення відшкодування в межах фактичних збитків;
і) наявність причинно-наслідкового зв’язку збитку і випадку, що до нього призвів;
к) можливість передбачення прав регресу до винуватця.
3. Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, до об’єктів морського страхування належать:
а) судно (в тому числі таке, що будується), а також його спорядження, такелаж і устаткування ( виключно каско);
б) інтерес, пов’язаний із судном, вантаж, фрахт, цивільна відповідальність судновласника і перевізника;
в) будь-який інтерес, пов’язаний із мореплавством, а саме: судно; вантаж; фрахт; плата за проїзд; орендна плата; очікуваний від вантажу прибуток; вимоги, що забезпечуються судном, вантажем та фрахтом; заробітна плата, інші винагороди капітана, членів команди судна; цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестрахування).
4. Морське страхове бюро України — це:
а) спеціалізована державна страхова організація;
б) державна перестраховочна компанія, до якої національні страховики зобов’язані передавати у перестрахування певну част­ку морських ризиків;
в) страховий пул;
г) об’єднання страховиків, створене для координації діяльності українських страховиків у галузі страхування на морському транспорті.
5. Страхування морських суден в Україні проводиться:
а) в добровільній формі;
б) в обов’язковій формі.
6. Позовна давність за договорами морського страхування в Україні становить:
а) три роки;
б) необмежений термін;
в) два роки;
г) п’ять років.
7. Чи повинен страховик згідно з Кодексом торговельного мореплавства України нести відповідальність за збитки, завдані судну або вантажу внаслідок захоплення і піратських дій?
а) так;
б) ні;
в) так, якщо це передбачено договором страхування.
8. Судно вважається зниклим безвісті, якщо відомості про нього не надходили протягом останніх:
а) трьох місяців;
б) дванадцяти місяців;
в) тридцяти діб.
9. Заява страхувальника про абандон:
а) може бути взята назад;
б) не може бути взята назад;
в) може бути зроблена умовно;
г) не може бути зроблена умовно.
10. Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України збитки, завдані вантажу під час морського перевезення внаслідок неналежної упаковки:
а) відшкодовуються в повному обсязі;
б) не відшкодовуються;
в) відшкодовуються, якщо це передбачено договором страхування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.