лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Договір страхування вантажів може бути укладений не тільки в інтересах самого страхувальника (так зване «страхування за свій рахунок»), але й в інтересах іншої особи («страхування за чужий рахунок»).
На відміну від інших видів страхування, права й обов’язки за договором страхування вантажів можуть передаватися страхувальником без відома страховика іншій особі. Це має дуже важливе значення в міжнародній торгівлі.
Студент повинен засвоїти порядок визначення страхової суми і страхової премії при страхуванні вантажів; розібратися у факторах, що впливають на ставку страхової премії; знати права й обов’язки сторін за договором страхування; порядок сплати страховиком страхового відшкодування і причини відмови у виплаті.
Слід зазначити також, що умови, встановлені для страхування морських вантажів, застосовуються і щодо вантажів, які перевозяться іншими видами транспорту.
Наступним важливим видом морського страхування є страхування відповідальності судновласників за збитки, завдані внаслідок експлуатації суден, що їм належать.
Цікаво відзначити, що цей вид страхування виник у Великій Британії в другій половині ХІХ ст. як доповнення до страхування суден (каско), оскільки комерційні страхові компанії під час стра­хування суден обмежували свою відповідальність за збитки, заподіяні при зіткненні суден, часткою 3/4 від шкоди, що її повинен був компенсувати винуватець. Поступово перелік ризиків, що покривалися страхуванням відповідальності судновласників, ставав все ширшим, і в сучасних умовах, крім 1/4 відповідальності за зіткнення з іншими суднами, це страхування покриває до 26 типів ризиків, пов’язаних із страхуванням відповідальності.
Слід зауважити, що страхування відповідальності судновласників у більшості розвинутих країн проводиться не на комерційній основі, а на засадах взаємного страхування.
Українські страхові компанії пропонують судновласникам дещо вужчий обсяг страхового покриття, ніж Клуби взаємного стра­хування, але він також є досить вагомим.
Студент повинен з’ясувати перелік збитків, які за будь-яких обставин не покриваються полісами страхування відповідальності судновласників; зрозуміти особливості визначення страхової суми і ставки страхової премії при проведенні такого страхування; знати права і обов’язки сторін у разі настання страхового випадку; порядок виплати страхового відшкодування і причини відмови у виплаті.
Кращому засвоєнню страхування відповідальності власників суден сприятиме порівняння із розглянутими раніше видами морського страхування, оскільки всі перелічені види морського страхування мають багато спільних рис.
Для забезпечення страхового захисту життя і здоров’я членів екіпажів суден, а також пасажирів в Україні на внутрішніх водних маршрутах використовується обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, яке здійснюється відповідно до «Положення щодо обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959.

План семінарського заняття

1. Необхідність, сутність і значення морського стра-
хування.

2. Особливості організації морського страхування.
3. Страхування суден.
4. Страхування вантажів.
5. Страхування відповідальності судновласників.

Література

&

   1; 13; 18; 20; 31; 40; 65; 71; 91; 92; 103.

Термінологічний словник

Абандон — відмова страхувальника судна або вантажу від усіх прав власності на застрахований об’єкт на користь страховика за умови отримання від останнього усього належного страхового відшкодування.
Аварія загальна — в морському праві це збитки, понесені внаслідок розумно і доцільно проведених витрат з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що перевозиться, від загальної для них небезпеки. Збитки, що становлять Загальну аварію, розподіляються пропорційно вартості судна, фрахту і вантажу.
Аварія часткова — ненавмисний збиток, завданий судну або вантажу, що пов’язаний з їхнім пошкодженням.
Збитки за частковою аварією несе той, хто їх зазнав або той, на кого припадає відповідальність за них.
Генеральний поліс — угода при страхуванні вантажів на певний термін, згідно з якою вважаються застрахованими усі вантажі, які страхувальник отримує або відправляє протягом визначеного у Генеральному полісі терміну.
Диспаша — розрахунок витрат, пов’язаних із Загальною аварією, який складає диспашер. Диспаша містить докладний опис причин Загальної аварії, збитків, а також розподіл їх між учасниками морського перевезення. Виконується на підставі заяви заінтересованої особи і висновку диспашера про визнання аварії загальною.
Диспашер (аджастер) — фахівець у галузі морського права, який здійснює розрахунки з розподілу витрат за Загальною аварією між судном, вантажем і фрахтом.
Сюрвейєр — експерт, агент страховика, який здійснює огляд судна, вантажів та іншого майна, що приймається на страхування. На підставі вис­новку сюрвейєра страховик приймає рішення про укладення договору страхування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.