лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 11
МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

Методичні поради до вивчення теми

Ця тема охоплює дуже важливу і складну сферу діяльності страховиків: страхування ризиків, пов’язаних з мореплавством. Студенту насамперед треба зосередити увагу на визначенні змісту поняття «морське страхування» та особливостях його організації.
Слід зазначити, що морське страхування — один з найдавніших класів страхування зі своїми багатовіковими традиціями. Спочатку це страхування стосувалося лише суден і вантажів, що перевозяться морем, а пізніше воно охопило також страхування відповідальності власників суден.
Таким чином, до складу морського страхування входять такі основні види страхування, як:
? страхування суден (каско);
? страхування вантажів (карго);
? страхування відповідальності судновласників.
В Україні до складу морського страхування включають також особисте страхування від нещасних випадків на морському транспорті.
Головні особливості морського страхування полягають у такому.

  1. В морському страхуванні йдеться про великі і найбільші ризики. Тому воно, як правило, проводиться не окремими страховиками, а об’єднаннями страховиків, які беруть на себе морські ризики на принципах співстрахування і перестрахування.
  2. Морські перевезення передбачають широкі міжнародні кон­такти. Тому в цій сфері існує ряд міжнародних угод і правил, на основі яких проводиться страхування і яких повинні дотримуватися національні страховики.
  3. Більшість договорів морського страхування укладається на основі Морського страхового полісу Ллойда (Lloyd’s Marine Policy) та Застережень Інституту лондонських страховиків).
  4. Невід’ємним і дуже важливим елементом ринку морського страхування є Клуби взаємного страхування судновласників (P and І Clubs), які здебільшого забезпечують страхування відповідальності.
  5. Договори морського страхування у зв’язку з їхньою складністю переважно укладаються за посередництвом страхових брокерів, кваліфікація яких дозволяє забезпечити найбільш прийнят­не для страхувальника страхове покриття.

В Україні морське страхування тільки-но починає розвиватися.
Нині в Україні у сфері морського страхування працюють стра­хові компанії, переважно зосереджені у великих портових містах: Одесі, Миколаєві, Севастополі, Маріуполі, Іллічівську. Згідно з Постановою Уряду України від 27 квітня 1998 р. № 561 створене Морське страхове Бюро України. Членство в Бюро є обов’язковою умовою для отримання ліцензії на страхування морських ризиків.
Слід звернути увагу, що основою для проведення морського страхування в Україні є Кодекс торговельного мореплавства України (прийнято 9 грудня 1994 р.), який містить окремий розділ VIIІ «Морське страхування». Студент повинен ознайомитись з цим розділом, з’ясувати й запам’ятати основні поняття, визначені в ньому. Дуже важливо зрозуміти, що норми Кодексу торговельного мореплавства стосовно укладених договорів страхування є пріоритетними перед будь-якими іншими нормами внутрішнього законодавства України.
Найдавнішим в складі морського страхування є страхування морських суден (каско).
На страхування приймають корпус судна з машинами, устаткуванням, такелажем; фрахт; витрати на спорядження судна та інші витрати, пов’язані з його експлуатацією. Страхуються також суда, що будуються.
Обсяг відповідальності (перелік ризиків, що покриваються полісом) у страхуванні суден охоплює збитки внаслідок випадковостей і небезпек плавання, а також внаслідок інших причин раптового і непередбачуваного характеру.
При цьому існують чотири варіанти страхового покриття:
? з відповідальністю за повну загибель і пошкодження;
? без відповідальності за пошкодження (крім випадків крушіння);
? без відповідальності за часткову аварію;
? з відповідальністю за повну загибель.
Студент має чітко розібратися в тому, чим відрізняються один від одного зазначені варіанти страхування і який з них забезпечує найбільш повний страховий захист судна.
Окрему увагу слід звернути на загальноприйнятий перелік винятків з обсягу відповідальності страховика при страхуванні суден; строки, на які можуть бути укладені договори страхування; на наслідки безпідставної зміни судном курсу або району плавання.
Особливої уваги потребує визначення страхової суми та страхової премії за договором страхування судна. Студент повинен знати наслідки завищення і заниження страхової суми; вміти пояс­нити фактори, які впливають на встановлення ставки страхової премії у процесі андеррайтингу, а також фактори, що беруться до уваги під час визначення остаточного розміру страхової премії.
Дуже важливим є засвоєння прав і обов’язків сторін у разі нас­тання страхового випадку і відшкодування збитків. Необхідно запам’ятати, що страхувальник зобов’язаний документально довести факт настання події, передбаченої страховим полісом й надати всі претензійні документи та розрахунки, необхідні страховику для визначення суми страхового відшкодування і реалізації права суброгації.
При пошкодженні судна страховик здійснює часткову виплату. Треба звернути увагу на визначення її розміру; на склад вит­рат страхувальника, які ця виплата покриває; на порядок сплати відшкодування.
Повна виплата в розмірі страхової суми за договором відбувається у трьох випадках: в разі повної фактичної, повної конструктивної загибелі судна і при пропажі судна безвісті.
Студенту треба добре розібратися в суті понять «повна конструктивна загибель» і «пропажа судна безвісті», бо це є дуже важ­ливим у реалізації страхувальником своїх прав на страхове від-
шкодування. Так само важливим є усвідомлення причин, з яких страхова компанія може відмовити страхувальнику у виплаті, відхилити його заяву на відшкодування збитків.
Крім страхування суден (каско), не менш важливе місце в складі морського страхування посідає страхування вантажів (карго). Студент повинен знати, що у страхуванні вантажів здебільшого застосовуються три варіанти стандартних умов страхового покриття:
? з відповідальністю за всі ризики;
? з відповідальністю за часткову аварію;
? без відповідальності за пошкодження, крім випадків крушіння.
Треба звернути увагу на обсяг відповідальності страховика за кожним із зазначених варіантів умов.
Слід мати на увазі, що на практиці в ці стандартні умови завжди можуть бути внесені зміни і доповнення. А для деяких вантажів взагалі застосовуються особливі умови страхування (наприклад, для лісоматеріалів, каучуку, замороженого м’яса тощо).
Треба запам’ятати також, що існують деякі особливості, притаманні саме страхуванню вантажів. Так, договір може бути укла­дений і на окремий рейс, і на певний строк. Страхування на строк відбувається за Генеральним полісом, який забезпечує страховий захист всіх вантажів, отриманих або відправлених страхувальником протягом цього строку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.