лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

? Задача № 1

Позичальник по закінченню терміну страхування не повернув банку ні боргу, ні відсотків за користування кредитом. Сума кредиту дорівнює 10 тис. грн. Строк 3 місяці. Плата за кредит становить 60% річних. Відповідальність страховика — 80%.
Розрахувати розмір заборгованості і страхового відшкодування.

? Задача № 2

Позичальник отримав кредит в сумі 40 тис.грн. на 1 рік. Проценти за кредит становлять 80% річних, ліміт відповідальності страховика — 90%. Тарифна ставка — 2,8%, але страховик, оцінюючи слабку кредитоспроможність позичальника, використовує поправний коефіцієнт 2,5%.
Визначити страхову суму і страхову премію.

Теми рефератів

1. Страхування матеріальних цінностей під заставу.
2. Страхування депозитів. Проблеми і перспективи.
3. Страхування облігацій: закордонний досвід і впровадження його в Україні.

? Питання для дискусій

1. Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.
2. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні.
3. Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків в Україні.
!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Головна відмінність при страхуванні банківських кредитів таких двох видів страхування, як страхування ризику непогашення кредиту і страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту полягає:
а) у визначенні розміру страхової суми;
б) у відмінностях в страхувальниках;
в) у відмінностях в строках сплати страхової премії.
2. У страхуванні ризику непогашення кредиту страховий тариф буде вищим в разі:
а) страхування окремого кредиту;
б) страхування всіх виданих кредитів банку.
3. Строки сплати страхових внесків в страхуванні під заставу залежать від:
а) строку договору про заставу;
б) розміру страхового платежу;
в) виду застави;
г) виду угоди, яка кредитується.
4. Визначити страхувальників в таких видах страхування:
а) депозитне страхування;
б) страхування ризику непогашення кредиту;
в) страхування експортно-комерційних кредитів;
г) страхування заставного майна.
5. Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів відіграє роль страхувальника?
а) позичальник;
б) банк;
в) гарант позичальника.
6. Страхова відповідальність при страхуванні від втрат прибутку охоплює такі види збитків:
а) прибуток не отриманий страхувальником;
б) прибуток не отриманий контрагентами страхувальника;
в) витрати, що мають постійний характер;
г) витрати, що мають змінний характер.
7. На який строк може бути укладений договір страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту?
а) тільки на 1 рік;
б) тільки на строк до 1 року;
в) на строк дії кредитного договору.
8. При страхуванні відповідальності позичальника за непогашення кредиту відшкодуванню підлягає:
а) сума непогашеного кредиту;
б) відсотки по непогашеному кредиту;
в) сума непогашеного кредиту і відсотки за його використання.
9. Обсяг збитків у страхуванні від втрат прибутку залежить:
а) від терміну перерви виробничої діяльності;
б) від розміру збитків по майну;
в) від частки власної участі у фінансуванні ризику втрат прибутку.
10. Які з названих форм страхування кредитів належать до делькредерного типу?
а) страхування товарних кредитів;
б) страхування споживчих кредитів;
в) страхування кредитів, виданих під заставу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.