лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕДМОВА


Дисципліна «Страхові послуги» посідає важливе місце серед навчальних предметів, які формують фахівця еко­номічного профілю.
Основними завданнями дисципліни є:

  • з’ясування об’єктивної необхідності і сутності стра­хових послуг, які надаються як юридичним, так і фізичним особам;
  • засвоєння методів і вироблення навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг;
  • розгляд умов надання страхових послуг в галузі майнового та особистого страхування, страхування відповідальності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії юридичним і фізичним особам в умовах ринкових відносин, вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях.
Вивченню дисципліни «Страхові послуги» передує засвоєння курсу «Страхування», який дає основи, на яких базується ця дисципліна.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Страхові послуги» включає методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, плани семінарських занять та відповідні списки рекомендованої літератури, термінологічні словники ключових понять з визначенням їх сутності, завдання для самоконтролю оволо­діння навчальним матеріалом, тематику і методичні вказівки щодо написання курсових робіт, загальний список рекомендованої літератури. Зазначені матеріали спрямовані на методичне забезпечення вивчення дисципліни, урізноманітнення форм роботи студентів у цьому напрямі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.