лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Крім того, при страхуванні цивільної відповідальності окремо зазначається ліміт відповідальності страховика, пов’язаної з майновими втратами і тілесними ушкодженнями третіх осіб.
При страхуванні будівельно-монтажних ризиків страховик обов’язково застосовує франшизу. Студент повинен з’ясувати, які види франшизи при цьому застосовуються і від чого залежить їх розмір.
Грунтовного вивчення потребує і питання щодо визначення тарифних ставок, які застосовуються при страхуванні будівельно-монтажних ризиків. Студентові треба знати, що тарифні ставки визначаються по кожному ризику, а загальний розмір тарифної ставки визначається шляхом підсумовування окремих ставок. У кожному конкретному випадку тарифні ставки можуть коригуватися залежно від ступеня ризику.
Після розгляду питань, що стосуються укладення договорів страхування будівельно-монтажних ризиків, необхідно звернути увагу на взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку.
Для того щоб розібратися, як визначається сума збитку, студент повинен знати, що застрахований об’єкт внаслідок страхового випадку може загинути або бути пошкодженим. Залежно від наслідків страхової події в страхуванні застосовуються різні підходи до оцінки збитку, на що треба звернути увагу. Студент також повинен розібратися у складі витрат, які враховуються при визначенні суми збитку.
Необхідно пам’ятати, що сума страхового відшкодування може істотно відрізнятися від суми збитку. Тому треба з’ясувати, як при страхуванні будівельно-монтажних ризиків визначається сума страхового відшкодування та як на її розмір впливає франшиза.
Значне місце серед послуг страхування технічних ризиків зай­має страхування машин від поломок. Цю страхову послугу іноді порівнюють з вогневим страхуванням або страхуванням автомашин. Проте студент повинен чітко усвідомити, чим же відрізняється страхування машин від поломок від інших послуг майнового страхування. Важливим моментом при страхуванні машин від поломок, на який студент повинен звернути увагу, є те, що договір страхування укладається на підставі складеного страхувальником переліку об’єктів, які підлягають страхуванню, із зазначенням технічних даних і страхової суми щодо кожного об’єкта. Страхова сума визначається в межах страхової оцінки, яка відповідає вартості майна на момент укладення договору страхування.
Порядок визначення суми збитку та страхового відшкодування практично повністю відповідає умовам будівельно-мон­тажних ризиків.
Серед видів страхування технічних ризиків істотне місце зай­має страхування електронної техніки, яке набуло значного розмаху за кордоном і практично мало відоме на вітчизняному страховому ринку.
Особливої уваги при розгляді сутності страхування електрон­ної техніки потребує засвоєння питання про об’єкт страхування.
Вивчаючи умови страхування електронної техніки, студенту важ­ливо засвоїти обсяг відповідальності страховика і порядок визначення розміру страхової суми. Водночас необхідно з’ясувати, які ризики не є страховими. Також студент повинен звернути увагу на такі умови страхового захисту електронної техніки, як строк дії договору страхування, початок і закінчення відповідальності страховика.
Необхідно врахувати, що страхова премія з цього виду страхування визначається по кожному об’єкту окремо з відповідним застосуванням тарифної ставки, на розмір якої в усіх випадках впливає франшиза.
Вивчати питання, що стосуються оцінки збитку та страхового відшкодування, можна, виходячи з вказівок, зазначених щодо страхування будівельно-монтажних ризиків.
У такій самій логічній послідовності слід розглянути й інші види страхування технічних ризиків.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Економічна необхідність, сутність та розвиток стра-
хування технічних ризиків.

2. Страхування будівельно-монтажних ризиків.
3. Страхування машин від поломок.
4. Страхування електронної техніки.

Література

&

   1; 16; 40; 44; 73; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 95; 103.

Термінологічний словник

Будівельні роботи — будівництво житлових та службових будинків, заводів, електростанцій, лікарень, складів.
Візити — вид страхового покриття щодо відшкодування збитків, які виникли внаслідок проведення підрядником в гарантійний період ремонтних або налагоджувальних робіт, пов’язаних з виправленням дефектів.
Допоміжні роботи — електричні, зварювальні, термічні роботи; спорудження каркасів, огорожі тощо.
Інженерні роботи — спорудження доріг, мостів, трубопроводів, дамб, доків, шахт, портів тощо.
Контрактна вартість — вартість проектування, технічної документації, робочої сили, матеріалів та обладнання в будівництві.
Монтажні роботи — монтаж технологічного обладнання в житлових та нежитлових будинках.
Обмежена гарантія — вид страхового покриття, при якому відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок помилок підрядника, допущених при будівельно-монтажних роботах, але виявлених в гарантійний період.
Робочі (гарячі) випробування — пробний пуск та перевірка роботи всіх агрегатів спорудженого об’єкта.
Повна гарантія — вид страхового покриття, при якому відшкодовуються збитки, завдані під час проведення робіт, що виникли внаслідок помилок в проектуванні, неправильного складання або використання неякісних матеріалів на будь-якій стадії будівництва.
Страхування технічних ризиків — комплекс страхових ризиків, що пов’язані з будівельними, монтажними, експлуатаційними роботами та використанням складного технологічного обладнання, машин, техніки.
Шомаж — страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, пов’язаних із зупинкою будівельних робіт в результаті настання страхового випадку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.