лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Визначаючи суму страхового відшкодування, необхідно звернути увагу на порядок його розрахунку і виплати.
Організація роботи страхової компанії щодо надання страхових послуг у добровільній формі в цілому аналогічна обов’яз­ковій формі страхування. Враховуючи це, необхідно зосередити увагу на особливостях видів страхування, які проводяться в цій формі.
Як вже було зазначено, страхувальник має право застрахувати урожай сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень і в добровільній формі. Під час самостійної підготовки студент повинен розібратися в суб’єктах цього виду страхування, в порядку укладення договору страхування, обсягу відповідальності, що її бере на себе страховик. При цьому необхідно звернути увагу на те, що страховик може відмовити страхувальнику в укладенні договору страхування, тому слід розібратися, коли він має на це право.
Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень в добровільній формі передбачає можливість відшкодування не лише кількісних, а й якісних втрат урожаю, що має дуже важливе значення для страхувальників. Цьому питанню слід приділити належну увагу під час розгляду теми, що вивчається.
Добровільна форма страхування передбачає страхування не лише урожаю багаторічних насаджень, а й самі багаторічні насадження (дерева, кущі, виноградники тощо). Як сам об’єкт страхування, так і умови, за яких воно проводиться, відмінні від умов страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, на чому треба зосередитись, аналізуючи це питання.
До видів добровільного страхування належить страхування тварин сільськогосподарських підприємств. Слід зазначити, що при проведенні страхування тварини поділяються на певні групи, які враховують їх відмінності і вік. Необхідно звернути увагу на певні відмінності в страхуванні дорослих тварин і молодняка, насамперед це стосується переліку страхових випадків, при настанні яких страховик повинен здійснити виплату страхового відшкодування. Тварини сільськогосподарських підприємств страхуються на випадок їх загибелі, вимушеного забою або знищення внаслідок страхового випадку.
Добровільним страхуванням можуть бути охоплені будівлі, споруди та інше майно сільськогосподарських підприємств. Важ­ливо засвоїти, що страхова компанія надає страхувальнику право вибору: застрахувати все майно, яке є в його розпорядженні, або лише окремі його види. Крім того, під час самостійного опрацювання цього питання слід врахувати, що при проведенні страхування важливим моментом є визначення вартості майна, яке береться на страхування, а також визначення обсягу відповідаль­ності страховика.
Враховуючи різномаїття майна, яке є у сільськогосподарського підприємства, для успішного проведення страхування необхідно розібратися в порядку укладення договору страхування і забезпеченні його виконання. Саме у зв’язку із цим треба мати уявлення про те, що при укладенні договору страхування страхова компанія пропонує страхувальнику визначити, у якому відсотку від вартості він бажає застрахувати своє майно, а також визначити особливі умови страхування. Слід зазначити, що умови страхування можуть передбачати певні пільги для страхувальників, які в цілому спрямовані на зацікавлення їх в укладенні договору.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Економічна необхідність і сучасний стан сільсько-
господарського страхування.

2. Страхування урожаю сільськогосподарських культур
і багаторічних насаджень.

3. Страхування тварин сільськогосподарських підпри-
ємств.

4. Страхування будівель та іншого майна сільськогос-
подарських підприємств.

Література

&

   1; 3; 4; 30; 37; 40; 47; 57; 67; 69; 86; 92; 98;
103.

Термінологічний словник

Акт страховий — документ, який складається страховою компанією при настанні страхового випадку і який є основою для виплати страхового відшкодування. В необхідних випадках до страхового акта додаються висновки компетентних органів, які підтверджують факт загибелі (пошкодження) майна та його причини: органів пожежного нагляду, ДАІ, ветеринар­ної служби тощо.
Забій тварин вимушений — застосовується при несприятливому прогнозі і здійснюється під контролем ветеринарного персоналу. Він розглядається як страховий випадок.
Загибель тварин — відбувається внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, дії електричного струму, нападу хижих звірів. Є нас­лідком об’єктивних факторів, а тому, як правило, належить до страхових випадків.
Падіж тварин — відбувається, як правило, внаслідок несприятливого утримання і годування тварин, отруєнь та інших причин, а також хвороб. Страховим випадком є падіж від усіх або певних хвороб залежно від умов страхування тварин.
Хвороби тварин інвазійні — паразитарні хвороби, збудниками яких є організми тваринного походження. Джерелом збудників хвороб в природі є хворі тварини, люди або паразитоносії, які виділяють в оточуюче середовище паразитів або їх яйця.
Хвороби тварин інфекційні — хвороби вірусного або мікробного походження, які можуть передаватися від хворої тварини до здорової, викликаючи в короткі проміжки часу масові захворювання, супроводжувані падіжом тварин або різким зниженням їх продуктивності, шляхом проник­нення інфекції в організм здорової тварини.
Хвороби рослин — бувають паразитарного та непаразитарного походження. Паразитарні захворювання викликаються живими рослинними організмами: грибками, бактеріями, вірусами. Непаразитарні хвороби пов’я­зані з несприятливими кліматичними або грунтовими умовами, а також механічними пошкодженнями рослин — поломки, пошкодження та ін.
Шкідники рослин — комахи, які відрізняються за характером завданих пошкоджень. Комахи бувають гризучі (саранча, гусінь, метелики тощо) і ті, які смокчуть сік рослин (тля, медяниця та ін.).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.