лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Із запропонованих варіантів доберіть правильну відповідь:
1. Стандартний поліс страхування від вогню забезпечує відшкодування збитків страхувальникові через пошкодження (знищення) застрахованого майна внаслідок:
а) пожежі;
б) обробки вогнем;
в) удару блискавки;
г) дії підземного вогню;
д) вибуху газу;
е) землетрусу.
2. «Розширене покриття» при страхуванні від вогню передбачає:
а) страхування виключно майна, що належить підприємству;
б) страхування майна лише на повну його вартість;
в) збільшення переліку страхових подій, на випадок яких проводиться страхування.
3. Об’єктами страхування від перерв у виробництві є:
а) втрати прибутку від невиконання контрагентами підприємства умов комерційної угоди;
б) втрати прибутку від перерв у виробництві внаслідок пошкодження застрахованого майна;
в) витрати підприємства на закупівлю сировини і матеріалів, знищених внаслідок страхової події;
г) поточні витрати на підтримання життєдіяльності підприємства в період перерви внаслідок матеріальних збитків із застрахованим майном;
д) втрати прибутку від перерви у виробництві внаслідок непостачання електроенергії через аварію на лінії електропередач.
4. Страхова вартість — це:
а) вартість, в яку страхувальник оцінює своє майно для цілей страхування;
б) дійсна вартість застрахованого майна;
в) балансова вартість майна, що підлягає страхуванню.
5. До складу поточних витрат підприємства, які підлягають відшкодуванню при страхуванні від перерв у виробництві внаслідок матеріальних збитків, завданих застрахованому майну, входять такі витрати:
а) податок на додану вартість;
б) амортизаційні відрахування;
в) відрахування до Пенсійного фонду;
г) заробітна плата працівників виробництва, що зупинилося;
д) орендна плата;
е) витрати на ремонт пошкодженого обладнання;
ж) витрати на закупівлю сировини і палива.
6. Чи можуть бути включені в поліс «вогневого» страхування такі страхові події, як землетрус і крадіжка?
а) так;
б) так, за додаткову плату;
в) ні, треба укласти інший договір.
7. При страхуванні відповідальності товаровиробника за якість продукції страхувальником може бути:
а) безпосередній виробник (підприємство);
б) постачальник (оптовик);
в) продавець (магазин);
г) ремонтна майстерня;
д) споживач.
8. Об’єктом страхування при страхуванні відповідальності товаровиробника за якість продукції є:
а) шкода, заподіяна життю і здоров’ю споживача продукції;
б) шкода, заподіяна майну споживача продукції;
в) шкода, заподіяна споживачем самій продукції товаровиробника.
9. При страхуванні відповідальності роботодавця об’єктом страхування є:
а) шкода, заподіяна життю і здоров’ю найманого робітника внаслідок нещасного випадку на виробництві;
б) шкода, заподіяна майну найманого робітника внаслідок нещасного випадку на виробництві;
в) шкода, заподіяна життю і здоров’ю найманого робітника внаслідок довгострокового впливу виробничих факторів даного виробництва.
10. Строк страхування при страхуванні відповідальності товаровиробника за якість продукції:
а) обмежується роком;
б) обмежується терміном позовної давності;
в) обмежується гарантійним строком експлуатації продукції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.