лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6
СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

Методичні поради до вивчення теми

Під час вивчення цієї теми студент повинен з’ясувати поняття «підприємницькі ризики», вміти визначити роль страхування у забезпеченні потреб підприємця у страховому захисті (особливо в умовах ринкової економіки), скласти достатньо точну уяву щодо основних видів страхування, які пов’язані з підприємницькими ризиками.
Підприємницька діяльність завжди супроводжується різного роду ризиками. Підприємець може зазнавати втрат через ушкодження або знищення засобів виробництва. Він може потерпати також через невиконання контрагентами умов договорів. На кінцевий результат підприємницької діяльності може негативно впли­вати кон’юнктура ринку. Нарешті, до значних фінансових втрат може призвести необхідність компенсувати шкоду, заподіяну най­маним робітникам внаслідок нещасних випадків на вироб­ництві, а також споживачам внаслідок споживання продукції цього підприємства тощо.
З усієї сукупності ризиків в контексті цієї теми під підприємницькими ризиками розуміються такі, що безпосередньо випливають з процесу виробництва і обумовлені ним.
Найпоширенішим видом страхування підприємницьких ризиків є страхування майна від вогню та інших небезпек.
Студент повинен знати, що це — один з найдавніших видів страхування, який має тривалу історію. Умови страхування шліфувалися протягом століть. У наш час існують стандартні умови вогневого страхування (як воно ще називається), які застосовуються страховиками різних країн світу.
Стандартний поліс вогневого страхування передбачає покриття таких трьох ризиків, як пожежа, удар блискавки, вибух газу. Але існує так зване «розширене покриття», суть і значення якого студент повинен добре усвідомити.
Усвідомити треба і сутність розподілу майна підприємства для цілей страхування на чотири великі групи. Слід звернути увагу на різний підхід щодо оцінки вартості майна кожної групи, а звідси — визначення розміру страхового відшкодування.
Студент повинен розібратися, чим відрізняється поняття «стра­хова оцінка» і «страхова сума», що таке «недострахування», чим воно небажане, як його уникнути, чим небажане страхування на завищену страхову суму.
Необхідно чітко з’ясувати, від яких чинників залежить розмір страхового тарифу, як впливає на тариф група, до якої належить майно; перелік ризиків, на випадок яких забезпечується страховий захист; термін дії договору; франшиза; фізичні характеристики об’єкта страхування і особливості виробничого процесу.
Термін дії договору, його початок і закінчення; порядок і строки сплати страхової премії за договором; права і обов’язки сторін; дії сторін при настанні страхового випадку; порядок і терміни сплати відшкодування; право суброгації — усі ці важливі моменти страхової угоди за даним видом страхування треба засвоїти досконально.
Логічним доповненням до вогневого страхування є страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. Воно широко розповсюджене на Заході. Одночасне страхування майна і втрат від перерв у виробництві вважається вигідним як для підприємця, так і для страхової компанії. Адже зазвичай ризики за обома цими договорами — одні й ті ж самі. Крім того, якщо обидва ці договори уклала одна страхова компанія, то вона зацікавлена якнайшвидше відновити застраховане майно аби уникнути значних страхових виплат у зв’язку з компенсацією страхувальникові втрат від перерви у виробництві.
Вивчаючи специфіку страхування від перерв у виробництві, треба звернути увагу на обсяг відповідальності за договором. Він може бути дещо ширший, ніж в страхуванні майна від вогню. Слід зауважити, що об’єктом страхування тут є фінансові втрати від перерви у виробництві (внаслідок матеріальних збитків від страхової події із застрахованим майном страхувальника), які включають:
1) поточні витрати страхувальника по продовженню господарської діяльності в період вимушеної перерви у виробництві;
2) втрати прибутку від вимушеної перерви у виробництві.
Договором можуть покриватися як поточні витрати і втрачений прибуток разом, так і кожна з фінансових втрат окремо. Але треба звернути увагу на випадки, коли страхувальники не мають права претендувати на страхове покриття втрат прибутку. Також уваги потребує вивчення складу витрат, що вважаються поточними, і витрат, що за будь-яких умов поточними не вважаються і не відшкодовуються.
Виходячи з обраного об’єкта страхування встановлюється стра­хова сума, у відсотках до якої обчислюється страхова премія. Розмір премії здебільшого встановлюється індивідуально для кожного страхувальника з урахуванням особливості його господарської діяльності. Термін дії договору співпадає із терміном дії договору вогневого страхування.
Суттєвою особливістю цього виду страхування є те, що розмір збитків тут багато в чому залежить від терміну перерви у виробництві. Тому дуже важливим є визначення тривалості відповідальності страховика.
Треба зауважити, що відповідальність страховика, як правило, настає не відразу. Зазвичай умови страхування передбачають встановлення межі, починаючи з якої виникає така відповідальність.
У разі настання матеріального збитку, який призвів до перерви у виробництві, розмір страхового відшкодування визначається на основі розміру поточних витрат щодо здійснення застрахованої діяльності і прибутку, отриманого страхувальником від цієї діяльності за період, який дорівнює 12 місяцям до дати настання матеріального збитку.
Дії сторін при настанні страхового випадку аналогічні діям при страхуванні майна підприємств від вогню та інших небезпек.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.