лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів
1. Виникнення медичного страхування та його розвиток.
2. Особливості діяльності страхової медичної компанії.
3. Страхові медичні компанії в Україні і організація їхньої діяльності.

? Питання для дискусій

1. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні.
2. Якою повинна бути система медичного страхування в Україні?
3. Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування.
!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Розрахунки за надану послугу в системі медичного страхування здійснюються:
а) між страховиком і страхувальником;
б) між страхувальником і лікувально-профілактичною установою;
в) між страховиком і лікувально-профілактичною установою.
2. Обов’язкове медичне страхування передбачає надання стра­хового захисту громадянам:
а) з урахуванням їх доходу;
б) з урахуванням їх віку;
в) без урахування доходу і віку.
3. Для того щоб займатися наданням послуг в системі обов’яз­кового медичного страхування, лікувально-профілактична установа повинна:
а) мати ліцензію;
б) пройти акредитацію;
в) одночасно а) та б).
4. Страхова медична компанія повинна:
а) укласти договір про співробітництво з лікувально-профілак­тичною установою;
б) контролювати якість медичних послуг, наданих лікувально-профілактичною установою застрахованим;
в) лише укладати договори із страхувальниками.
5. Добровільна форма медичного страхування потрібна:
а) тільки для заможних людей;
б) для більш повного задоволення потреб страхувальників;
в) як альтернатива обов’язковому страхуванню.
6. У системі медичного страхування медична допомога може бути надана:
а) лікувально-профілактичними установами;
б) самостійно практикуючими лікарями;
в) тільки лікувально-профілактичними установами.
7. Суб’єктами медичного страхування є:
а) страховик, страхувальник, застрахований, лікувально-профі­лактична установа;
б) тільки страховик, страхувальник, застрахований, лікувально-профілактична установа, фонд охорони здоров’я;
в) страховик, страхувальник, лікувально-профілактична установа.
8. Добровільне медичне страхування базується на залученні коштів:
а) підприємств, установ;
б) населення;
в) держави.
9. В період дії договору добровільного медичного страхування страхувальник:
а) не має права розірвати договір;
б) має право розірвати договір;
в) має право змінити умови договору;
г) не має права змінити умови договору.
10. Страхувальнику в системі обов’язкового медичного страхування надається право:
а) укласти договір тільки з однією страховою медичною компанією;
б) укласти договори з кількома страховими медичними компаніями;
в) за своїм бажанням змінити страхову медичну компанію на іншу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.