лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Після того, як студент розбереться в сутності обов’язкового і добровільного медичного страхування, він має порівняти ці дві форми страхового захисту громадян, визначити спільні їх риси і розбіжності.
В сучасних умовах велике значення для України має внесення змін в організацію системи охорони здоров’я, тому студенту слід звернути увагу на ті передумови, які привели до постановки такого питання, на різні концепції щодо організації медичного страхування. Як свідчить зарубіжний досвід, медичне страхування має не лише позитивні сторони, а й негативні, що не повинно пройти поза увагою студента при підготовці з цієї теми.

План семінарського заняття

1. Економічна необхідність і значення медичного стра-
хування.

2. Обов’язкова форма медичного страхування та її
 сутність.
3. Добровільна форма медичного страхування та її особ-
ливості.

4. Медичне страхування громадян, які від’їжджають
за кордон (асістанс).

Література

&

   1; 15; 22; 31; 40; 50; 58; 59; 77; 78; 85; 86; 89;
92; 103.

Термінологічний словник

Асістанс — перелік послуг, що надаються застрахованій особі відповід­но до договору страхування і в його межах у натурально-речовій або в грошовій формі через медичне, технічне або фінансове сприяння.
Договір медичного страхування — угода, яка укладається між страхувальником і страховою медичною компанією. Відповідно до цієї угоди страховик бере на себе зобов’язання щодо організації і надання застрахованим медичної допомоги певного обсягу і якості або інших послуг за програмами обов’язкового і добровільного страхування.
Лікар сімейний — лікар, який підготовлений для організації лікарсько-про­філактичної роботи з населенням за принципом посімейного обслуговування.
Лікар приватно-практикуючий — суб’єкт медичного страхування за умови ліцензування його діяльності. Це — фізична особа, яка має необхідну кваліфікацію і здійснює надання платної медичної допомоги без створення юридичної особи.
Лікувально-профілактичні установи — медичні установи, до яких належать лікувальні, лікувально-профілактичні установи особливого типу (лепрозорії), диспансери, амбулаторно-поліклінічні установи, установи швидкої і невідкладної медичної допомоги, переливання крові, охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні установи.
Медична допомога — допомога, яка надається населенню при захворюваннях та каліцтвах в таких організаційних формах, як швидка допомога, амбулаторна, стаціонарна, санаторно-курортна допомога, допомога вдома.
Медичне страхування — форма соціального захисту населення з охорони здоров’я, яка гарантує громадянам при настанні страхового випадку одержання медичної допомоги за рахунок нагромаджених коштів і фінансування профілактичних заходів. Проводиться в обов’язковій та добровільній формах.
Медичні послуги — становлять необхідний набір медичних та технічних дій, а також маніпуляцій, що мають закінчене змістове навантаження при досягненні мети лікарського призначення. Медичні послуги поділяються на стандартні (здебільшого надаються за однаковою технологією будь-яким категоріям хворих і мають відносно стійке ціноутворення) та індивідуальні (характеризуються широким набором різних дій і маніпуляцій, використанням різних лікарських препаратів тощо і мають лише часткову відносну стійкість ціноутворення).
Об’єкт медичного страхування — страховий ризик, пов’язаний з витра­тами на надання медичної допомоги у разі виникнення страхового випадку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.