лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття

1. Страхова угода та її основні етапи.
2. Заява про страхування, її значення і зміст.
3. Андеррайтинг та його завдання.
4. Договір страхування і його зміст.
5. Припинення дії договору страхування. Права і обов’яз-
ки сторін.

6. Порядок врегулювання претензій страхувальника що-
до виплати відшкодування.

Література

&

   1, 12, 20, 31, 40, 44, 47, 63, 66, 80, 81, 86, 88,
91, 92, 95, 101, 103.

Термінологічний словник

Андеррайтинг — процес прийняття ризику на страхування.
Договір страхування — письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником або на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.
Заява про страхування — письмове або усне повідомлення страхувальника про намір укласти із страховиком договір страхування.
Правила страхування — документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування. Правила страхування розробляються страховиком і підлягають затвердженню державним органом у справах нагляду за страховою діяльністю при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.
Страхове відшкодування — виплата, яка здійснюється страховиком на користь страхувальника згідно з договором страхування або законодавством у разі настання страхової події.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів

1. Права і обов’язки страхувальника згідно із Законом України «Про страхування».
2. Права і обов’язки страховика згідно із Законом України «Про страхування».
3. Термін дії договору страхування в окремих видах страхування: порівняльний аналіз.
4. Особливості змісту Заяви про страхування в окремих видах страхування.
5. Особливості укладення договорів страхування майна юридичних осіб і громадян.

? Питання для дискусій

1. Яку роль відіграє Заява про страхування при вирішенні питання, пов’язаного з виплатою страхового відшкодування (страхової суми)?
2. Як співвідносяться договір страхування і страховий поліс?
3. Які фактори впливають на вирішення питання, пов’язаного  з прийняттям об’єкта на страхування?
!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Зміст договору страхування:
а) регламентується законодавством;
б) визначається за згодою сторін;
в) вірно «а» і «б».
2. При достроковому розірванні договору страхування за ініціативою страховика (без висунення претензій до страхувальника) страхові внески:
а) не повертаються;
б) повертаються повністю;
в) повертаються за вирахуванням видатків на ведення справи.
3. Франшиза — це:
а) форма договору страхування;
б) додаткова плата за страхування;
в) частка збитку, яка не відшкодовується страховиком.
4. У яких із перелічених випадків страховик може відмовити страхувальнику у виплаті страхового відшкодування по страхуванню майна:
а) збитки завдані в результаті пожежі через погану ізоляцію електропроводу;
б) майно вкрадене: довідка правоохоронних органів відсутня.
5. Страховик у зв’язку із страховою подією запросив у підприємства відомості, що становлять комерційну таємницю. Чи зобов’язане підприємство надати таку інформацію?
а) так;
б) ні.
6. Страхова виплата — це:
а) плата за страхування;
б) компенсація збитків;
в) комісійні страхового агента.
7. Страхова сума — це ... (закінчити визначення).
8. Страхова сума ? страховий тариф = ?
9. Майно підприємства, загальна вартість якого становить
200 млн. грн., застраховане на 140 млн. грн. Пожежею знищено майно на 60 млн. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство?

а) при пропорційній системі відшкодування;
б) при системі «першого ризику»?
10. Знижка страхового тарифу можлива за умови:
а) якщо договір страхування передбачає франшизу;
б) якщо клієнт страхує все майно, а не його частину;
в) у разі страхування на користь третьої особи;
г) у разі встановлення страхової суми нижчої за дійсну вартість майна.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.