лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

За загальною редакцією Т. М. Артюх

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

 

Київ 2000Автори:
Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова,
Т. Д. Кривошлик, Т. В. Татаріна

Рецензенти:
В. І. Грушко, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка);
В. М. Стецюк, канд. екон. наук, доц.
(Страх. комп. «СКАЙД»)

 

С 83          Страхові послуги: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Т. М. Артюх. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.
ISBN 966–574–188–8
Методичний посібник написаний у відповідності до типової програми нормативної навчальної дисципліни «Страхові послуги», яка включена в навчальний план підготовки бакалаврів з економіки. Посібник охоплює блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми, який містить методичні поради з адресним посиланням до навчальної літератури, план семінарських занять, термінологічний словник ключових понять теми з визначенням їх сутності, навчальні завдання, завдання для перевірки знань, а також методичні вказівки до написання курсових робіт із указанням тематики і основних питань, які рекомендується розглянути. В посібнику також надані критерії оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю.

ББК 65.27

Навчальне видання

АРТЮХ Тетяна Михайлівна, ГАМАНКОВА Ольга Олексіївна,
КРИВОШЛИК Тетяна Дмитрівна, ТАТАРІНА Тетяна Володимирівна

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією
Т. М. Артюх
Редактор П. Вовк
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Кучеренко
Комп’ютерна верстка О. Іваненко

Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова,
Т. Д. Кривошлик, Т. В. Татаріна, 2000
ІSBN 966–574–188–8                                              a КНЕУ, 2000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.