лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкова система України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

1. Типова програма ...................................... 3
2. Навчально-методичне забезпечення .................... 13
2.1. Методичні поради (вказівки) до вивчення тем курсу ...... 13
2.2. Плани семінарських занять з дисципліни: «Податкова
система України» .......................................... 101
2.3. Методичне забезпечення для самостійної роботи
студентів з дисципліни: «Податкова система України» ......... 105
2.4. Методичне забезпечення для індивідуальної
роботи студентів з дисципліни: «Податкова система України» ... 107
2.5. Навчальні завдання для практичних занять з дисципліни:
«Податкова система України» ............................... 109
2.5.1. Контрольні питання ............................. 109
2.5.2. Тести .......................................... 110
2.5.3. Задачі ......................................... 114
2.5.4. Контрольні задачі, які мають бути вирішені
з використанням комп’ютерної програми «Excel» ... 119
2.5.5. Ділова гра: «Прибуткове оподаткування фізичних
осіб» .......................................... 120
2.6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи
з дисципліни: «Податкова система України» ................... 124
2.6.1. Мета курсової роботи ............................ 124
2.6.2. Загальні вимоги до курсової роботи ............... 124
2.6.3. Етапи підготовки курсової роботи ................. 125
2.6.4. Вибір теми курсової роботи і складання плану ...... 125
2.6.5. Підбір літератури, статистичної інформації
та інших матеріалів .............................. 125
2.6.6. Структура і зміст курсової роботи ................. 126
2.6.7. Оформлення курсової роботи ..................... 127
2.6.8. Рецензування і захист курсової роботи ............. 128
3. Словник термінів по курсу «Податкова система
України»
................................................. 129
4. Схеми строків сплати, подання звітності по основних пла-
тежах і зборах; формування валових доходів і витрат підпри-
ємств та надання пільг при визначенні податку на прибуток
.. 143
Література ............................................ 176
Додатки ............................................... 179

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.