лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Допущено Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2000

 

 

 

 

Рецензенти:
А. М. Кутиркін, д-р екон. наук, проф.
(Донецький інститут економіки та господарського права);
В. П. Черевань, д-р екон. наук, проф.
(Міжнародний інститут ринкових
відносин та підприємництва — Центру «Ринок»)

 

 

 

Терещенко О. О.
Т 35           Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.
ISBN 966–574–144–6
У посібнику вперше в Україні комплексно розкрито головні механізми управ­ління санацією, реструктуризацією та банкрутством підприємств і банківських установ. Висвітлено економічний зміст та порядок здійснення фінансового оздоровлення, наведено методику санаційного аудиту й подано рекомендації щодо складання програми та плану санації із зазначенням її внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел. Докладно розглянуто нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні на найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. На конкретних прикладах досліджено тактику кредиторів, зокрема банків, у відносинах з фінансово неспроможними боржниками, а також з’ясовано особливості санації банківських установ. Значну увагу приділено організації контролінгу та розробці стратегії санації на підприємствах, проаналізовано роль контролінгу в запобіганні фінансовій кризі суб’єкта господарювання та успішній реалізації відповідної санаційної концепції.
Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів. Буде корисний бізнесменам, фінансовим директорам і менеджерам підприємств, банківським працівникам та арбітражним керуючим.

ББК 65.29

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Протокол № 2/505 від 11. 04. 2000
© О. О. Терещенко, 2000
ISBN 966–574–144–6                                                           © КНЕУ, 2000
Навчальне видання

 

 

ТЕРЕЩЕНКО Олег Олександрович

 

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ
ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Редактор О. Бондаренко
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Комп’ютерна верстка Н. Мишко


 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.