лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетна система

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. М. ОПАРІН, В. І. МАЛЬКО, С. Я. КОНДРАТЮК

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

Київ
2000

 

 

 

Рецензенти:
М. А. Гапонюк, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)
К. В. Павлюк, канд. екон. наук. доц.
(Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка)
С. О. Булгакова, канд. екон. наук, доц.
(Київ. держ. торг.-екон. ун-т)

 

 

 

 

Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я.
О 60       Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 208 с.
ISBN 966–574–083–0
У посібнику вміщено навчальні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» — типову та робочу програми курсу, плани практичних і семінарських занять, список рекомендованої лі­тератури, термінологічний словник. Засвоєння практичних навичок бюд­жетної роботи ґрунтується на розв’язуванні тематичних та комплексних ситуаційних задач, складених на підставі законодавчих та інструктивно-методичних матеріалів, поданих у посібнику.
ББК 65.261.3
a В. М. Опарін, В. І. Малько,
С. Я. Кондратюк, 2000
ІSBN 966–574–083–0                                                       a КНЕУ, 2000
Навчальне видання

 

 

 

ОПАРІН Валерій Михайлович
МАЛЬКО Володимир Іванович
КОНДРАТЮК Сергій Якович

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

Редактор Т. О. Зарембо
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. М. Піхота
Коректор А. В. Бородавко
Комп’ютерна верстка Т. Мальчевської
Комп’ютерний набір О. Давиденко, О. Михолат

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.