лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Ринок праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

В. М. ПЕТЮХ

 

Ринок  праці

 

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано Міністерством
освіти України

 

 

 

Київ
2000

 

 

 

 

Рецензенти: І. Д. Крижко, д-р екон. наук, проф. (Одеський держ. екон. ун-т)
В. В. Онікієнко, д-р екон. наук, проф. (Рада з вивч. продукт. сил України НАНУ)

 

 

 

Петюх В. М.
П 29          Ринок праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 128 с.
ISBN 966–574–078–4
Посібник є додатком до навчального посібника «Ринок праці», підготовленого доцентом В. М. Петюхом і виданого у видавництві Київського національного універ­ситету в 1999 р. обсягом 288 с., і призначений для самостійного вивчення студентами проблем формування національного ринку праці, регулювання попиту і пропозиції робочої сили, забезпечення зайнятості і захисту від безробіття, гнучкості ринку праці, міжна­родного ринку праці, особливостей регулювання ринку праці в Україні тощо.
Містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, практичні завдання і плани семінарських занять, питання і завдання для дискусій і контролю якості знань, тематику рефератів, набір законодавчо-нормативних матеріалів, що дає можливість застосовувати кейсовий метод навчання і вирішення конкретних ситуацій. Ряд завдань потребують застосування ПЕОМ.
Для тих, хто навчається за планами підготовки бакалаврів з управління трудовими ресурсами, магістрів з управління персоналом, управління зайнятістю і державного управління, а також у системі підвищення кваліфікації менеджерів різних сфер діяльності.

ББК 65.240

a  В. М. Петюх, 2000
ІSBN 966–574–078–4                                                                      a  КНЕУ, 2000

Навчальне видання

 

 

ПЕТЮХ  Василь  Миколайович

РИНОК ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

 

Редактор А. Невзгляд
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Н. Анікєєнко
Комп’ютерна верстка Т. Мальчевської
Комп’ютерний набір О. Іваненко, О. Костюк

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.