лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ


Вступ............................................... 3
Методичні вказівки до вивчення дисципліни
за темами..........................................
8
Тема 1. Вступ до дисципліни............................. 8
Тема 2. Об’єктний підхід до моделювання
інформаційних систем................................. 12
Тема 3. Компоненти об’єктної моделі складних систем...... 23
Тема 4. Технологія побудови об’єктної моделі
інформаційної системи................................ 55
Тема 5. Структура і послідовність складання
динамічної моделі системи............................. 69
Тема 6. Характеристики функціональної
моделі інформаційної системи.......................... 84
Тема 7. Розробка архітектури інформаційних систем........ 95
Тема 8. Реалізація проекту інформаційної системи
мовою С++......................................... 116

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ............................ 157

Лабораторні роботи................................. 157
Практичні завдання.................................. 158
Тематика практичних занять.......................... 163
Методичні вказівки до виконання курсових робіт
(для спеціалістів інформаційних систем за програмою
«Менеджмент інформаційної діяльності»................. 165
Додатки........................................... 168
Список рекомендованої літератури..................... 170
Завдання поточного контролю (з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване моделювання інформаційних систем»)      171
Приклади.......................................... 177

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.