лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

А. В. Бєгун

 

 

Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

 

Київ 2000

 

 

Рецензенти:

В. Г. Кривуца, д-р техн. наук, професор
(Київ. держ. акад. водн. трансп.),
А. І. Муніца, канд. техн. наук, доцент
(Укр. фін.-екон. ін-т)

Редактор

О. П. Бондаренко

 

 

 

Бєгун А. В.
Б 37       Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 200 с.
ISBN 966–574–138–1

Навчально-методичний посібник містить типову програму дисципліни та перелік матеріалів навчально-методичного спрямування. Методичні поради подаються в тематичній послідовності з використанням схем об’єктно-орієнтованої методології (ОМТ) (Object Modeling Technique). Ці схеми дають змогу простежити процес побудови об’єктної, динамічної та функціональної моделей інформаційних систем будь-якої предметної області.
Посібник містить добірку практичних завдань, лабораторних робіт, перелік тем курсових робіт і тестові завдання з основних розділів дисципліни.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які оволодівають спеціальністю «Економічна кібернетика», а також для тих, хто цікавиться програмуванням.
ББК 32.973.26-018
© А. В. Бєгун, 2000
ISBN 966–574–138–1                                                                          © КНЕУ, 2000

Навчальне видання

 

БЄГУН Анатолій Володимирович

технологія програмування:
об’єктно-орієнтований підхід

 
Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Невзгляд
Комп’ютерна верстка Т. Мальчевської, Н. Мишко
Комп’ютерний набір І. Пантюхової, О. Костюк

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.