лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

  

Вступ
1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
1.1. Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
1.2. Основні категорії паблік рилейшнз
Питання для самоконтролю
Література
2. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)  
2.1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю
2.2. Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів
Питання для самоконтролю
Література
3. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації
3.1. Принципи організації системи засобів масової комунікації
3.2. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації
3.3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
4. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю
4.1. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю
4.2. Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм
4.3. Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
5. Механізм взаємодії із засобами масової інформації
5.1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки
5.2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії
5.3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні
Питання для самоконтролю
Література
6. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
6.1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості
6.2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності
6.3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій
Питання для самоконтролю
Література
7. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері
7.1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її завдання та функції
7.2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами
Питання для самоконтролю
Література
8. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю
8.1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу
8.2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу
8.3. Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
9. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху в маркетингу і менеджменті
9.1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу
9.2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу
9.3. Зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях та управління ними
Питання для самоконтролю
Література
10. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою
10.1. Взаємодія з органами державного управління — запорука успіху у виробничій і комерційній діяльності
10.2. Лобіювання
10.3. Зв’язки з громадськістю в державній фінансовій галузі
10.4. Роль держави у становленні інформаційного суспільства
Питання для самоконтролю
Література
11. Політичні зв’язки з громадськістю
11.1. Політична система і зв’язки з громадськістю
11.2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні
11.3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
12. Міжнародні зв’язки з громадськістю (PR)
12.1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю
12.2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю
12.3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації
Питання для самоконтролю
Література
13. Формування інформаційного простору й утвердження нових інформаційних технологій в економці України
13.1. Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства
13.2. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі
13.3. Нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зв’язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності
Питання для самоконтролю
Література
14. Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю
14.1. Сутність ділових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності
14.2. Розробка концепції та сценарію ділових переговорів
14.3. Безпосередня організація і проведення ділових переговорів
Питання для самоконтролю
Література
15. Дослідження в системі зв’язків з громадськістю
15.1. Сутність і роль досліджень у системі зв’язків з громадськістю
15.2. Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
Короткий словник основних термінів курсу «Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз)»
Рекомендована література
Робоча навчальна програма спецкурсу «Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності»
Державні нормативні акти з організації зв’язків з громадськістю.
Міжнародні правові документи з паблік рилейшнз
Кодекс професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації ПР (ІПРА)
Афінський кодекс
Кодекс професійної поведінки інституту ПР (Англія)
Європейський кодекс професійної поведінки у сфері ПР (Лісабонський кодекс)
Кодекс професійної етики українського журналіста

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.