лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування на аграрному підприємстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

міністерство  освіти  україни
київський національний економічний університет

 

 

 

планування на аграрному підприємстві

Підручник

 

Допущено Міністерством освіти України

 

 

 

 

Київ 2000

 

 

Рецензенти:
О. Д. Гудзинський, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. аграр. ун-т)
М. Й. Малік, д-р екон. наук
(Ін-т аграр. економіки УААН)

Редактор

Г. М. Шевченко

 

 

 

 

Нелеп В. М.
Н 49Планування на аграрному підприємстві: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 372 с.
ІSBN 966–574–118–7
У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання планування на аграрному підприємстві. Детально висвітлено суть та організацію планування на підприємстві, його особливості в ринкових умовах; характеризуються види внутрішньогосподарського планування — стратегічного, бізнес-планування і поточного. Розглянуто методику і практику пла­нування виробничої, фінансової діяльності й соціального розвитку колек­тивів сільськогосподарських підприємств та їхніх підрозділів, особливості планування підприємств різних форм власності та організаційних форм господарювання.
Підручник розрахований на студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів; буде корисним спеціалістам і керівникам аграрних підприємств, працівникам сільськогосподарських організацій.
ББК 65.32-23
a В. М. Нелеп, 2000
ІSBN 966–574–118–7                                                                   a КНЕУ, 2000

Навчальне видання

 

 

НЕЛЕП Віталій Миколайович

планування
на аграрному
підприємстві

 

Підручник

 

 

 

 

Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Денисенко
Комп’ютерна верстка О. Чуб
Комп’ютерний набір Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.