лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ    3
Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством 4
1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз у системі
управління господарством............................ 4
1.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу................................ 6
1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу................................ 8
1.4. Основи організації бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу в умовах функціонування
автоматизованої системи обробки інформації................ 11
Розділ 2Предмет і метод організації бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу
............................... 16
2.1. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу... 16
2.2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.... 18
2.3. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу................................ 19
2.4. Об’єкти організації облікового, контрольного
та аналітичного процесів............................. 23
2.5. Метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу..... 26
Частина 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО
ТА АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСІВ..................... 29
Розділ 3. Організація бухгалтерського облікового процесу............. 30
3.1. Загальна побудова облікового процесу.................... 30
3.2. Визначення об’єктів організації облікового процесу............ 32
3.3. Організація облікових номенклатур...................... 35
3.4. Організація носіїв (доказів) облікової інформації.............. 44
3.5. Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації..... 49
3.6. Організація технології облікового процесу.................. 52
3.7. Особливості організації технології річного узагальнення даних бухгалтерського обліку  67
3.8. Форми організації бухгалтерського облікового процесу......... 71
Розділ 4. Особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації   82
4.1. Загальна побудова облікового процесу в інформаційній системі..... 82
4.2. Концепція організаційної побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку     83
4.3. Організація нормативно-довідкової інформації............... 91
4.4. Організація первинного обліку в умовах автоматизованої
обробки інформації................................ 96
4.5. Організація вихідної інформації........................ 105
4.6. Особливості організації технології облікового процесу в умовах функціонування АРМ бухгалтера 110
Розділ 5. Організація контрольного процесу..................... 119
5.1. Загальна організаційна побудова контрольного процесу......... 119
5.2. Організація номенклатур контролю..................... 120
5.3. Організація матеріальних носіїв контрольного процесу......... 124
5.4. Організація технології контрольного процесу............... 129
5.5. Організація контрольного процесу на окремих технологічних етапах. 133
5.6. Особливості організації контрольного процесу внутрішньогосподарських підрозділів    139
5.7. Організація контрольного процесу в умовах автоматизованої системи обробки інформації 144
Розділ 6. Організація  аналітичного процесу...................... 152
6.1. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу......... 152
6.2. Організація аналітичних номенклатур.................... 153
6.3. Організація матеріальних носіїв аналітичного процесу.......... 160
6.4. Організація технології аналітичного процесу................ 165
6.5. Організація аналітичного процесу на деяких
технологічних етапах.............................. 168
6.6. Особливості організації аналітичного процесу в умовах
функціонування автоматизованої системи обробки інформації..... 173
Частина 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЦІВ ОБЛІКОВИХ, КОНТРОЛЬНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ СЛУЖБ 175
Розділ 7. Організація праці працівників — людей, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом  176
7.1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз 176
7.2. Поділ та кооперування праці.......................... 177
7.3. Види норм та їх характеристика........................ 180
7.4. Визначення чисельності (кількості) облікового, контрольного та аналітичного персоналу 183
7.5. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю та аналізу... 187
7.6. Особливості організації роботи керівника служби обліку,
контролю та аналізу............................... 188
7.7. Організації бухгалтерського діловодства.................. 191
7.8. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення
праці працівників обліку, контролю та аналізу............... 193
Розділ 8. Організаційна побудова бухгалтерської служби та розробка організаційних регламентів     198
8.1. Загальні положення............................... 198
8.2. Організаційна побудова бухгалтерії..................... 198
8.3. Розробка організаційних регламентів.................... 205
Частина 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ І ЇХ РОЗВИТКУ  219
Розділ 9. Організація проектування і впровадження системи обліку,
контролю та аналізу за умов застосування ПК
............. 220
9.1. Основи організації проектування....................... 220
9.2. Дослідження та обґрунтування створення
автоматизованої інформаційної системи обліку.............. 221
9.3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту............ 226
9.4. Складання технічного проекту та робочої документації......... 227
9.5. Впровадження проекту в дію......................... 231
Розділ 10. Організація інформаційного і технічного забезпечення обліку,
контролю та аналізу
.............................. 233
10.1. Організація інформаційного забезпечення обліку............ 233
10.2. Організація інформаційного забезпечення
контролю та аналізу.............................. 238
10.3. Організація технічного забезпечення обліку,
контролю та аналізу.............................. 240
Розділ 11. Організація розвитку бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу
.............................. 242
11.1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу.............................. 242
11.2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їх зміст..... 243
11.3. Методика організації впровадження окремих облікових,
контрольних та аналітичних завдань.................... 244
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу    249
11.5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу.............................. 252

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.