лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Нормування праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Вступ....................................................... 3
Розділ 1. Навчальна програма.................................. 5
Розділ 2. Блок навчально-методичного забезпечення.............. 13
Тема 1. Сутність і значення нормування праці................... 13
Методичні поради до вивчення теми.................... 13
Практичне заняття.................................. 17
Термінологічний словник............................. 18
Навчальні завдання................................. 19
Завдання для перевірки знань......................... 20
Тема 2. Об’єкти нормування праці............................ 21
Методичні поради до вивчення теми.................... 21
Практичне заняття.................................. 30
Питання для самопідготовки.......................... 31
Термінологічний словник............................. 31
Навчальні завдання................................. 32
Завдання для перевірки знань......................... 33
Тема 3. Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу......... 34
Методичні поради до вивчення теми.................... 34
Практичні заняття................................... 43
Термінологічний словник............................. 44
Навчальні завдання................................. 45
Питання для самоперевірки знань...................... 51
Тема 4. Нормативні матеріали для визначення норм праці......... 54
Методичні поради до вивчення теми.................... 54
Практичні заняття................................... 57
Термінологічний словник............................. 58
Навчальні завдання................................. 60
Питання для самоперевірки знань...................... 62
Тема 5. Норми затрат праці.................................. 62
Методичні поради до вивчення теми.................... 62
Практичне заняття.................................. 64
Термінологічний словник............................. 64
Навчальні завдання................................. 65
Питання для самоперевірки знань...................... 67
Тема 6. Методи нормування найпоширеніших
виробничих процесів................................ 69
Методичні поради до вивчення теми.................... 69
Практичні заняття................................... 73
Термінологічний словник............................. 74
Навчальні завдання................................. 74
Завдання для перевірки знань......................... 82
Тема 7. Організація нормування праці на підприємстві............ 84
Методичні поради до вивчення теми.................... 84
Практичне заняття.................................. 88
Термінологічний словник............................. 89
Навчальні завдання................................. 90
Завдання для перевірки знань......................... 92
Питання для контролю знань.......................... 93
Розділ 3. Завдання для блочно-модульного контролю............. 94
Розділ 4. Контрольна робота та методичні вказівки щодо
її виконання
........................................ 99
Розділ 5. Критерії оцінювання знань студентів.................. 106
Література............................................. 114
Додатки................................................ 115

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.