лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Нормування праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти УКраїни
Київський національний економічний університет

 

 

 

 

В. І. Чернов , Є. І. Оленич

 

 

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

За редакцією Є. І. Оленич

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

Київ 2000

 

 

 

Рецензенти:
В. А. Верба, канд. екон. наук, доц. (КНЕУ);
А. В. Калинка, канд. екон. наук, проф. (МАУП)

 

 

 

Чернов В. І., Оленич Є. І.
Ч-49Нормування праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. Є. І. Оленич. — К.: КНЕУ, 2000. — 148 с.
ІSBN 966–574–113–6

Розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни «Нормування праці». Детально подано методичні поради з кожної теми, програмні запитання, роз’яснено окремі специфічні терміни і визначення.
Наведено багато прикладів для розв’язання практичних завдань і з контролю рівня засвоєння знань.
Особливу увагу приділено організації блочно-модульного контролю набутих знань, критеріям оцінювання знань, наведено приклади екзаменаційних білетів.
Для студентів економічних вузів, що вивчають дисципліну «Нормування праці».

ББК 65.242

                                                                                           a В. І. Чернов, Є. І. Оленич, 2000
ІSBN 966–574–113–6                                                  a КНЕУ, 2000

Навчальне видання

ЧЕРНОВ Віталій Іванович
ОЛЕНИЧ Євгенія Іванівна

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За редакцією Є. І. Оленич

 

 

 

 

Редактор П. Вовк
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Денисенко
Комп’ютерна верстка О. Чуб
Комп’ютерний набір Н. Коломієць, Л. Бабич

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.