лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Передмова........................................................... 3
Розділ 1. Типова програма........................................... 4
Розділ 2. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу........... 8
Тема 1. Прикладне програмне забезпечення в системі
програмного забезпечення ЕОМ....................... 8
Тема 2. Життєвий цикл програмного виробу (ЖЦ ПВ)......... 14
Тема 3. Управління якістю програмних виробів............... 18
Тема 4. Розробка вимог під час створення ПВ та засоби
зовнішнього проектування........................... 35
Тема 5. Проектування програмних комплексів................ 55
Тема 6. Інструментальні засоби розробки ППЗ............... 80
Тема 7. Тестування, налагодження та складання
програмного виробу................................. 83
Тема 8. ППП як засіб автоматизації програмування........... 99
Тема 9. Принципи побудови та використання ППП.......... 112
Тема 10. Загальні питання конструювання пакетів........... 125
Тема 11. Конструювання інтерфейсу користувача........... 131
Тема 12. Конструювання основних блоків керуючої
програми......................................... 159
Розділ 3. Методичні поради до виконання лабораторних робіт..... 166
Інструктивний матеріал до виконання лабораторної роботи № 1
Формування та ведення бази даних.................................. 166
Інструктивний матеріал до виконання лабораторної роботи № 2
Проектування програмних систем................................... 184
Інструктивний матеріал до виконання лабораторної роботи № 3
Використання генератора звітів при формуванні
вихідних повідомлень............................................... 189
Інструктивний матеріал до виконання лабораторної роботи № 4
Формування вікон користувача...................................... 198
Інструктивний матеріал до виконання лабораторної роботи № 5
Конструювання керуючих модулів пакета............................ 205
Розділ 4. Навчальні завдання для виконання практичних
і лабораторних робіт
...................................... 209
Розділ 5. Методичні вказівки до курсового проектування.......... 220
Додатки........................................................... 241
Розділ 6. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни....... 258
Література........................................................ 261

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.