лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фізіологія і психологія праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. Предмет, методи і завдання курсу «Фізіологія
і психологія праці»........................................... 3
1.1. Праця як основний вид діяльності людини та її фізіолого-
психологічні особливості....................................... 3
1.2. Предмет, методологічні принципи й методи дослідження
у фізіології та психології праці................................. 10
1.3. Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології
і психології праці............................................. 16
РОЗДІЛ 2. Центрально-нервова регуляція трудової діяльності............. 21
2.1. Загальні відомості про будову нервової системи людини........ 21
2.2. Нервові процеси та їх динаміка................................ 24
2.3. Основні принципи діяльності нервової системи людини.......... 28
2.4. Функції центральної нервової системи в процесі праці........... 33
РОЗДІЛ 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація
трудових процесів........................................... 42
3.1. Загальні відомості про будову рухового апарату людини
та його функції................................................ 42
3.2. М’язова сила і витривалість................................... 46
3.3. М’язова діяльність і робоча поза працівника.................... 48
3.4. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів......... 53
РОЗДІЛ 4. Фізіологічні реакції організму людини на трудові
навантаження та умови праці................................ 57
4.1. Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви
організму людини............................................. 57
4.2. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності............ 60
4.3. Закономірності функціонування дихальної системи
людини в процесі праці........................................ 64
4.4. Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові
навантаження................................................ 67
4.5. Терморегуляція організму людини в процесі праці.............. 72
4.6. Особливості відновлювальних процесів в організмі
працівника після роботи....................................... 74

РОЗДІЛ 5. Психологічні фактори трудової діяльності..................... 77

5.1. Психіка людини та її функції в процесі праці.................... 77
5.2. Закономірності активізації психічних процесів людини
в трудовій діяльності......................................... 80
5.3. Емоції і почуття в процесі праці................................ 96
5.4. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви
в трудовій діяльності.......................................... 99
РОЗДІЛ 6. Працездатність людини та закономірності її динаміки.......... 118
6.1. Суть і фактори працездатності людини........................ 118
6.2. Межа працездатності і функціональні стани організму
людини в процесі праці....................................... 120
6.3. Показники і методика оцінки працездатності людини.......... 124
6.4. Динаміка працездатності і характеристика її фаз.............. 129
6.5. Заходи щодо підвищення працездатності працівників.......... 134
РОЗДІЛ 7. Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі працівників.. 137
7.1. Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми............ 137
7.2. Показники і стадії втоми...................................... 142
7.3. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві...... 149
РОЗДІЛ 8. Психофізіологічна суть монотонності та шляхи
підвищення змістовності праці.............................. 152
8.1. Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст
трудової діяльності.......................................... 152
8.2. Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці.......... 154
8.3. Основні заходи по запобіганню монотонності
і підвищенню змістовності праці.............................. 160
РОЗДІЛ 9. Психофізіологічні особливості і принципи організації
операторської праці........................................ 163
9.1. Суть, види і особливості операторської праці.................. 163
9.2. Психофізіологічні принципи організації роботи оператора..... 171

РОЗДІЛ 10. Важкість праці і методика її оцінки......................... 178

10.1. Суть і фактори важкості праці............................... 178
10.2. Інтегральний критерій важкості праці........................ 181
10.3. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці........ 184
10.4. Взаємозв’язок інтенсивності і важкості праці................. 188
РОЗДІЛ 11. Фізіологічні основи проектування раціональних
режимів праці і відпочинку................................ 193
11.1. Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування
режимів праці і відпочинку................................... 193
11.2. Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок. 197
11.3. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності
внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку................ 200
11.4. Раціоналізація тижневих і річних режимів праці і відпочинку.. 203
РОЗДІЛ 12. Психофізіологічні основи профорієнтації і профвідбору....... 207
12.1. Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах............ 207
12.2. Професіографія і психодіагностика.......................... 211
12.3. Професійний відбір і адаптація.............................. 215
РОЗДІЛ 13. Психофізіологічні основи виробничого навчання,
формування трудових навичок і умінь..................... 218
13.1. Завдання і форми організації виробничого навчання.......... 218
13.2. Психофізіологічні закономірності формування трудових
навичок і умінь.............................................. 221

Література........................................................ 230

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.