лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фізіологія і психологія праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Навчальний посібник

Допущено Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

Київ
2000


 

 

Рецензенти:
Е. М. Лібанова, д-р екон. наук, проф.
(Рада з вивч. продукт. сил України НАНУ)
В. М. Сергета, д-р мед. наук, проф. (Терноп. мед. акад.)

Редактор О. П. Бондаренко

Крушельницька Я. В.
К 84          Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 232 с.
ISBN 966–574–008–3

Розглядаються закономірності функціонування людського організму в процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження; особливості організації праці в системах «людина — машина». Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкових умовах. Для викладачів, студентів економічних факультетів і вузів, працівників державних служб зайнятості, спеціалістів підприємств і організацій.

ББК 88.4

 

Навчальне видання

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Ярослава Володимирівна


ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Навчальний посібник

 

Художник обкладинки О. Стеценко. Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Н. Анікєєнко. Комп’ютерна верстка Н. Мишко
Комп’ютерний набір Л. Богданової

© Я. В. Крушельницька, 2000
ISВN 966–574–008–3                                                       © КНЕУ, 2000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.