лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зрозуміти такий зв’язок вкрай важливо. Саме так досягається відповідність сум нарахованих доходів та фактичних доходів за їх видами у системі фінансового обліку. Це саме стосується рахунків видатків (класу 7) та рахунків нарахованих видатків (класів 1 і 2).
Усі господарські операції, здійснені комерційним банком за звітний період, мають включатись до звітності цього періоду. Такі операції, як переоцінка, нарахування, рух резервів, розрахунок податків та інших обов’язкових платежів істотно впливають на фінансовий результат звітного періоду. Як правило, вони виконуються в останній робочий день місяця. За різних обставин банк може не встигнути провести результати цих операцій за рахунками бухгалтерського обліку, що призводить до подання неповної інформації за щоденним файлом № 01 «Дані про залишки на рахунках».
Тому Національним банком України (Постанова Правління від 10.09.98 за № 58) визначаються правила формування коригуючих проведень, що здійснюються комерційними банками з метою забезпечення реальної фінансової звітності.
Коригуюче проведення виконується за умови, що подія, зміст якої вона відображає, стосується операції фактично проведеної у звітному періоді або відображеної у балансі банку на кінець попереднього місяця.
Визначено такі принципи здійснення коригуючих проведень:

 • виконуються після звітного місяця у перші дні наступного місяця, до дати надання файла 02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»;
 • відображаються у балансі банку у день фактичного виконання проведення;
 • у виписці з особового рахунку коригуючі проведення показуються окремою групою, відокремленою незаповненим рядком від проведень поточного дня. Аналогічно виокремлюються коригуючі проведення і в меморіальному ордері, який підписують виконавець, головний бухгалтер або його заступник.

У виписці поточного дня додатково проставляється позначення місяця, за який проводиться коригування.
Наприклад, виписка з особового рахунка може мати такий вигляд:

МФО

Назва банку

03.07.99

06 (місяць,

17.06.99

Рахунок

ххххххххх

(дата поточного дня)

за який проводиться коригування)

(дата останнього проведення за цим рахунком)

Комерційні банки щоденно роздруковують список виконаних коригуючих проведень, який згодом підшивається разом з документами за цими проведеннями. У документах дня вони підшиваються окремою групою.
Комерційні банки щомісячно ведуть нагромаджувальні реєстри коригуючих проведень, які використовують далі для формування файла 02 (включаються до оборотів звітного місяця).
Термін зберігання документів такий самий, як меморіальних і касових документів дня — згідно з Переліком документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженим постановою Правління НБУ від 23.12.96 за № 327 та начальником Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 05.12.96.
Комерційні банки можуть запроваджувати окремий порядок здійснення коригуючих проведень згідно зі своєю внутрішньою системою за рахунками, визначеними цим порядком.
Для проведення коригувань використовують розглянуті далі рахунки:

 • Балансові рахунки «Нарахованих доходів»:

1208, 1218, 1418, 1428, 1508, 1518, 1528, 2008, 2018, 2028, 2038, 2048, 2058, 2068, 2078, 2108, 2118, 2208, 2218, 3108, 3118, 3208, 3218, 3570, 3578, 3904, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219, 3119, 3219, 3579.

 • Балансові рахунки «Нарахованих витрат»:

1308, 1318, 1328, 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 3308, 3328, 3668, 3670, 3678, 3905.

 • Рахунки «Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку».
 • Рахунки групи 352 «Розрахунки за податками та обов’язко­вими платежами».
 • Рахунки групи 361 «Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку».
 • Рахунки групи 362 «Розрахунки за податками та обов’язко­вими платежами».
 • Рахунки неамортизованого дисконту:

1416, 1426, 3116, 3216, 3306.

 • Рахунки неамортизованої премії:

1417, 1427, 3117, 3217, 3307.

 • Рахунки резервів:

1490, 1491, 1590, 2400, 2890, 3190, 3290, 3590, 3690.

 • Рахунки розділів 43, 44, 45.
 • Рахунки групи 350 «Витрати майбутніх періодів».
 • Рахунки групи 360 «Доходи майбутніх періодів».
 • Рахунки групи 380 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських матеріалів».
 • 3720 П Кредитові суми до з’ясування.
 • 3902 А Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні.
 • 3903 П Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні.
 • Рахунки групи 502 «Загальні резерви банку».
 • Рахунки групи 503 «Результати минулих років».
 • Рахунки групи 504 «Результати минулого року, що очікують на затвердження».
 • Рахунки групи 510 «Результати переоцінки».
 • Усі рахунки класу 6 «Доходи» та 7 класу «Витрати».
 • Усі рахунки класу 9 «Позабалансові рахунки» (крім тих, на яких обліковуються цінності у сховищі).

Розглянемо приклад. Потрібно провести коригуюче проведення в сумі 150 гривень за господарською операцією з нарахування доходів за коштами до запитання в Національному банку України.
Проведення показується у балансі банку 3-го числа після звітного місяця, але з окремим позначенням.
Д-т № 1208 Нараховані доходи за коштами
до запитання в Національному
банку України                                             150 грн.
К-т № 6000 Процентні доходи за коштами
до запитання в Національному
банку України                                             150 грн.
Залишок за наведеними рахунками на початок наступного дня (у цьому прикладі на 4-те число) буде розраховано на базі всіх операцій поточного дня (3-го числа) з урахуванням коригуючих проведень:

Балансовий рахунок

Вхідний залишок на 3-тє число (грн.)

Операції поточного дня (грн.)

Коригуюче
Проведення (грн.)

Залишок
на 4-те число
(грн.)

1208

1100

100

150

1350

6000

2000

300

150

2450

При виконанні коригуючих проведень за операціями в іноземній валюті використовуються офіційний курс Національного банку України, що діяв на кінець звітного місяця, за який здійснюється коригуюче проведення. У кінці поточного дня, за який відображена операція з коригування, переоцінка валюти та визначення результатів від переоцінки виконуються у звичайному порядку. (Здійснюється додаткове проведення на суму різниці між курсами на день коригування та останній робочий день звітного місяця).
Наприклад, 3 серпня виконується коригуюче проведення за операцією в іноземній валюті за офіційним курсом на останній робочий день попереднього місяця (31 липня). У кінці дня після здійснення операцій коригуюче проведення переоцінюється за офіцій­ним курсом, що діяв на початок операційного дня (3 серпня).

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

Коригуюче проведення 3 серпня за нарахованими доходами на суму 100 $ (курс: 1 дол. = 4,12 грн.) за 31 липня (курс: 1 дол. = 4,10 грн.)

 

 

 

1. За 31 липня

Нараховані доходи

3800

100 $

2. Переоцінка коригуючого проведення, здійсненого 3 серп­ня за 3 серпня

3801

6204

2 грн.

Комерційний банк — юридична особа формує файл 02 з урахуванням оборотів за коригуючими проведеннями в поточному місяці в цілому по банку та надсилає його в обласному розрізі регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін.
Регіональні управління НБУ надають файл 02 Департаменту бухгалтерського обліку через Центральну розрахункову палату 10-го числа після звітного періоду.
Центральна розрахункова палата надсилає роздруковані консолідовані та в розрізі банків — юридичних осіб відомості коригуючих проведень до Національного банку України. Відомості формуються з файла 02 і мають вигляд форми звітності № 10-КБ «Оборотно-сальдовий баланс комерційного банку».
Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» вносить зміни у визначення об’єкта оподаткування, а також кардинально змінює механізм визначення бази оподаткування. При визначенні прибутку, який є об’єктом оподаткування, вживаються терміни «валові доходи» та «валові витрати», які істотно відрізняються за змістом від термінів «доходи» та «витрати» банку, що вимагає ведення поряд з бухгалтерським обліком податкового обліку.
9.2. Особливості податкового обліку
валових доходів та валових витрат
Податковий облік ведеться з метою нагромадження даних про валові доходи та валові витрати і використовується для скла-
дання податкової звітності (декларації про прибуток банківської установи).
Порядок ведення податкового обліку визначається банком самостійно.
Податковий облік може здійснюватись:

 • позасистемно;
 • на позабалансових рахунках;
 • на балансових рахунках.

При позасистемному веденні податкового обліку зміст будь-якої операції, яка згідно із Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» відноситься до валових доходів або валових витрат, відображається двічі: спочатку за відповідними рахунками фінансового обліку, а потім позасистемно. Такий підхід передбачає, що в кінці звітного періоду різниця між доходами та витратами (рахунки класів 6 і 7) визначає економічну суму прибутку за фінансовим обліком, а різниця між валовими доходами та валовими витратами — прибуток як об’єкт оподаткування.
Це вимагає від бухгалтерських працівників банку досконалого знання законодавчих актів з питань оподаткування. Доцільно за окремими господарськими операціями відповідно до конкретних пунктів зазначеного Закону визначити операції, що включаються або не включаються до валових доходів та валових витрат банку.
Для прикладу наведемо кілька операцій комерційних банків з основними засобами (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

№ п/п

Зміст операції

Валові доходи (включаються «+»; не включаються «–»)

Валові витрати (включаються «+»; не включаються «–»)

1

Оприбуткування придбаних основних засобів для власного використання

«–»

2

Надання у фінансовий лізинг основних засобів

«–»

3

Завершені затрати з капітального ремонту, реконструкції, модернізації власних операційних виробничих основних засобів (п. 8.7.1; 5.2.10)

«+» (але не більше як 5% балансової вартості груп ОЗ на початок року)

4

Проведення поточного ремонту власних основних засобів

«+»

5

Завершені витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію невиробни­чих операційних ОЗ (п. 8.1.4)

 

«–»

6

Проведення поточного ремонту невиробничих операційних основних засобів

«–»

7

Сума перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю об’єкта (п. 8.4.4)

«+»

8

Виведення з експлуатації опе­раційного об’єкта групи І при його ліквідації, за рішенням платника податку (п. 8.4.5)

«–»

Наведено лише невеликий перелік операцій комерційних банків з основними засобами з відображенням їх у податковому обліку. На практиці їх набагато більше.
Такі схеми податкового обліку доцільно скласти щодо обліку операцій банків з цінними паперами, з формування резервів за можливими втратами за позиками тощо.
Організація обліку валових доходів та валових витрат на позабалансових рахунках передбачає відкриття рахунків у розрізі статей податкової декларації. Ці рахунки відкриваються банком самостійно та до звітності за формою 700 не включаються.
При веденні обліку валових доходів та валових витрат на балансових рахунках банк може поєднати фінансовий облік із податковим у такий спосіб:

 • відкрити нові балансові рахунки, номери яких визначаються банком самостійно і не включаються до фінансової звітності;
 • ввести аналітичні рахунки.

Нові балансові рахунки податкового обліку відкриваються у розрізі аналітичних субрахунків згідно з додатковою декларацією та додатків до неї (обороти і залишки за цими рахунками до звітності не включаються).
Доцільно відкривати рахунки податкового обліку у класі 8 Плану рахунків.
Розглянемо умовний приклад.
Банк веде податковий облік за такими рахунками.
П 8800 — прибуток до оподаткування;
П 8801 — валовий дохід звітного періоду;
П 8802 — валові витрати звітного періоду;
П 8800.1 — відстрочений прибуток до оподаткування у наступних звітних періодах;
П 8801.1 — відстрочений валовий дохід;
П 8802.1 — відстрочені валові витрати;
П 8800.2 — сума зменшення податкового зобов’язання;
П 8801.2 — витрати, що зменшують податкове зобов’язання.
За лютий місяць банк провів такі операції і відобразив їх зміст у системі фінансового та податкового обліку (табл. 9.2).

 • Прибуток до оподаткування за місяць у податковому обліку, що обліковується як залишок за рахунком 8800, склав суму 6850.

До розрахунку приймаються обороти за кредитом та дебітом рахунку № 8800:
2000(1) + 2000(4) + 100(6) + 3000(7) + 10(11) – 50(2) – 10(8) – 200(10) = 6850 (грн.). (У дужках зазначено порядковий номер операції за умовним прикладом).

 • відстрочений прибуток для оподаткування в наступних періодах за рахунком № 8800.1 становить — 100 грн. (5).
 • сума зменшення податкового зобов’язання, що обліковується за рахунком № 8800.2, становить 200 грн.(9).

Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного місяця, розраховується за базовою ставкою 30% від оподатковуваної бази , тобто становить 2055 грн.
Проте при сплаті податку до бюджету необхідно зменшити заборгованість на 200 грн., тобто на суму зменшення податкового зобов’язання. Як наслідок, заборгованість перед бюджетом зі сплати податку на прибуток — 1855 грн.
Далі обчислюємо суму прибутку банку за системою фінансового обліку як різницю між доходами та витратами. Скористаємося умовами прикладу.
Сума прибутку = 2000(1) + 100(5) + 100(6) – 50(2) –10(8) –
– 200(9) = 1940 грн.
Належить сплатити 30% цієї суми, тобто 582 грн.
Як бачимо, дані щодо податку на прибуток за фінансовим (582 грн.) та за податковим (1855 грн.) обліком істотно різняться. Крім цього, необхідно врахувати відстрочений податок на прибуток — 30 грн. (30% від 100).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.