лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Підприємство, як правило, прагне нагромаджувати валютний фонд. Аналіз валютної самоокупності здійснюється в розрізі окремих валютних операцій шляхом зіставлення надходження валюти з витратою. Основним джерелом інформації для такого аналізу є фор­ма статистичної звітності «Звіт про рух коштів».
З наведених даних видно, що надходження валюти було більше, ніж витрати, що свідчить про дотримання умов валютної самоокупності.
Таблиця 38

АНАЛІЗ ВАЛЮТНОЇ САМООКУПНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РІК

Показник

Сума доларів США

І. Надходження валюти

 

1. Остача валюти на поточному рахунку

30

2. Вклади на депозиті

80

3. Виручка від реалізації товару (робіт, послуг)

180,3

4. Надходження відсотків по валютних коштах, що зберігаються
на поточному і депозитному рахунках

2,7

5. Кредити в валюті

6. Надходження доходів по цінних паперах у валюті

7. Купівля валюти на біржі, аукціоні, у банку

8. Пожертвування

Всього:

293

ІІ. Витрата валюти

 

1. Витрати на придбання матеріальних цінностей і на оплату
валютних витрат

25

2. Витрати на модернізацію

84

3. Повернення раніше отриманих кредитів і відсотків по них

4. Прибуток, отриманий іноземним партнером
при спільній діяльності

5. Зарплата іноземних робітників

6. Сума валюти, яка перераховується за кордон на пенсійне
забезпечення іноземних робітників

7. Комісійні за купівлю валюти

8. Купівля цінних паперів у валюті

9. Продаж валюти на біржі, аукціоні, в банку

10. Відрахування на благодійні цілі і спонсорство

 

Всього:

109

Сальдо надходження і витрати валюти
(залишок валюти на кінець року)

184

 

2.14

 

 

Аналіз використання капіталу
Відомо, що капітал в цілому являє собою суму коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Методика аналізу кожного складника була розглянута вище та у відповідних розділах. Аналіз ефективності використання капіталу в цілому розглядатиметься в цьому параграфі.
Ефективність використання капіталу найкраще характеризується його рентабельністю.
Рівень рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу. З метою аналізу рентабельності капіталу складається аналітична таблиця, яка дає можливість визначити загальні зміни рентабельності капіталу і розрахувати вплив основних факторів на ці зміни.
Таблиця 39
Аналіз рентабельності капіталу підприємства


Показник

Минулий рік

Звітний рік

Модифікація

1. Балансовий прибуток

9700

10140

440

2. Виручка від реалізації

58000

63000

5000

3. Балансовий прибуток в % до
виручки від реалізації

16,72

16,10

– 0,62

4. Середня остача оборотних коштів

5133

5207

74

5. Середньорічна вартість ОФ

42647

42567

– 80

6. Середньорічна вартість немате-
ріальних активів (НМА)

215

208

– 7

7. Загальна сума капіталу

47995

47982

– 13

8. Рівень рентабельності капіталу, % (ряд 1 : ряд. 7)?100

20,21

21,13

0,92

9. Коефіцієнт оборотності обігових коштів, зворот (ряд. 2 : ряд. 4)

11,3

12,1

0,8

10. Фондовіддача основних фондів (ряд. 2 : ряд. 5)

1,36

1,48

0,12

11. Фондовіддача НМА (ряд. 2 : ряд. 6)

269,77

302,88

33,11

З даних аналітичної таблиці можна зробити висновок, що на підприємстві, яке аналізується, рівень рентабельності капіталу зріс на 0,92% (21,13 – 20,21). Збільшення рентабельності капіталу дозволило підприємству отримати додатковий приріст прибутку в сумі 93,3 (0,92 ? 10140 / 100 = 93,3).
Рівень рентабельності капіталу визначається за формулою, що характеризує структуру капіталу
Р = П ? 100 / В ? (1 / (1 / Ко + 1, Ф + 1 / Фн)),
де:
Р — рівень рентабельності капіталу;
П — балансовий прибуток;
В — виручка від реалізації;
Ко — коефіцієнт оборотності обігових коштів;
Ф — фондовіддача основних фондів;
Фн — фондовіддача нематеріальних активів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.