лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Якщо активи, які фінансуються позиченим капіталом, показують в знаменнику, то прибуток до вирахування процентів краще показувати в чисельнику, оскільки проценти — це прибуток на позичений капітал.
.
Таким чином, існує математичний зв’язок між ДВК, коефіцієнтом прибутковості і оборотністю активів:
,
тобто .
Якщо ми вважаємо ДВК найважливішим показником ефективності діяльності підприємства, то, порівнюючи прибуток з величиною інвестованого капіталу, можна зробити висновок про те, що ефективність підприємства залежить від двох факторів, кожний з яких впливає на ДВК. Це:

  • коефіцієнт прибутковості;
  • оборотність активів.

Тому ДВК інколи називають первинним показником, а коефіцієнт прибутковості та оборотності активів — вторинним відносним показником.
Ці показники взаємопов’язані, тому необхідно усвідомити наслідки такого зв’язку. Наприклад, показник ДВК 20% свідчить про достатньо добрий рівень ефективності підприємства роздрібної тор­гівлі електричними товарами.
Візьмемо для розгляду такий приклад:
компанія А – універмаг;
компанія В – оптовий магазин.
Ці компанії проводять різну політику в галузі продажних цін, і кожна із них може досягти планової величини ДВК. Якщо, наприклад, кожна з цих компаній має використовуваний капітал 100.000 фунтів стерлінгів і розраховує на плановий показник доходності на рівні 20% (20.000 фунтів стерлінгів), то:

  • компанія А повинна вийти на річний обсяг продажів 200.000 фунтів стерлінгів, щоб одержати коефіцієнт прибутковості 10% і оборотність буде 2 рази;
  • компанія В повинна вийти на річний обсяг продажів 800.000 фунтів стерлінгів, щоб одержати коефіцієнт прибутковості всього 2,5%, зате оборотність активів буде 8 разів.

Більш високу доходність використовуваного капіталу можна одержати в результаті підвищення коефіцієнта прибутковості або коефіцієнта оборотності активів. Коефіцієнт прибутковості можна підвищити шляхом скорочення затрат або підвищенням продажних цін. Однак при зростанні продажних цін можливе падіння попиту і наступного за цим зменшення показника оборотності активів. Якщо більш високі ціни приведуть до зниження товарообігу, то збільшення коефіцієнта прибутковості може компенсуватися падінням оборотності активів, тому загальна доходність використовуваного капіталу може і не покращитись.
Наприклад, компанія досягла за звітний період таких результатів:

Продажі

100.000

Прибуток

5.000

Використовуваний капітал

20.000

Керівництво компанії розглядає питання щодо можливого підвищення продажних цін. Чекають, що в цьому випадку коефіцієнт прибутковості зросте до 10%. Крім того, шляхом залучення додаткового капіталу в сумі 55.000 фунтів стерлінгів керівництво компанії планує збільшити товарообіг до 150.000 фунтів стерлінгів.
Необхідно оцінити ефективність цієї пропозиції за впливом на ДВК, коефіцієнт прибутковості та оборотність активів.
Рішення
Поточні відносні показники діяльності компанії мають такі значення:

  • Коефіцієнт прибутковості — 5%.
  • Оборотність активів — 5 разів.
  • ДВК (5/20) — 25%.

У випадку реалізації пропозиції прибуток буде:
10 ? 150.000 = 15000 фунтів стерлінгів.
Оборотність активів буде:
 рази.
Тоді ДВК = коефіцієнт прибутковості ? оборотність активів, тобто:
10% ? 2 рази = 20% .
Незважаючи на підвищення коефіцієнта прибутковості і збільшення загального обсягу продажів, необхідні додаткові активи (55.000 ф.ст) збільшують сумарний прибуток тільки на 10.000 ф.ст. (15.000 – 5.000 ф.ст.), ДВК падає з 25% до 20% через різке зменшення оборотності активів з п’яти до двох разів.
Розрахунок величини використовуваного капіталу наведено в табл. 22.
Таблиця 22
витяг з балансу компанії


1. Основні фонди (поточна відновлена вартість 150.000)

 

 

по ціні придбання

 

100.000

мінус знос

 

30.000

 

 

70.000

2. Поточні активи

80.000

 

3. Короткострокові зобов’язання

40.000

 

4. Чисті поточні активи

 

40.000

5. Всього активів за вирахуванням короткострокових зобов’язань

 

110.000

6. Довгострокові кредитори (10% облігації)

 

(30.000)

Всього

 

80.000

Капітал і резервні фонди

 

 

1. Акціонерний капітал

 

20.000

2. Резервні фонди

 

60.000

Загальна вартість власного капіталу

 

80.000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.