лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Прибуток, який залишився в розпорядженні підприємства, відраховується за такими напрямками:

  • благодійні фонди;
  • виплата економічних санкцій (за завищення цін і відхилення від стандартів, за викид речовин, що забруднюють навколишнє середовище понад установлені ліміти, перевищення установлених лімітів добутку природних ресурсів та ін.)

Балансовий прибуток за мінусом перелічених вище відрахувань і є чистим прибутком підприємства, який використовується в таких цілях:

  • Відрахування до резервного фонду.
  • Відрахування до фонду виробничого і соціального розвитку.
  • Відрахування до фонду споживання:
  • на колективне споживання;
  • на індивідуальне споживання.

4. Відрахування на інші цілі.
Аналіз розподілу балансового прибутку починається з аналізу оподатковуваного прибутку.
Методика аналізу.
Порівнюються звітні дані з плановими, розраховуються відхилення цих даних і вплив факторів на зміну оподатковуваного прибутку.
Факторами зміни цього прибутку є складові частини балансового і оподатковуваного прибутку.
Для аналізу оподатковуваного прибутку використовується інформація із спеціальних джерел: «Декларація про прибуток підприємства», «Розрахунок суми податку на прибуток» та ін.
З метою аналізу оподатковуваного прибутку складається така аналітична таблиця:
Таблиця 11


Показник

За планом

За звітний період

Відхилення від плану

А

1

2

3

1. Балансовий прибуток

207755

227947

+20192

2. Прибуток, оподатковуваний по ставках на доход: від акцій, облігацій та інших цінних паперів, пайової участі в спільних підприємствах, від біржової, брокерської діяльності та ін.

3. Прибуток, одержаний понад допустимий рівень рентабельності (на підприємствах-монополістах)

4. Податок на нерухомість

4320

4421

+101

5. Оподатковуваний прибуток (ряд.1 – ряд.2 – ряд.3 – ряд.4)

203435

223526

+ 20091

6. Витрати, які враховуються при встановленні пільг за податком на прибуток (привілейований прибуток)

7. Оподатковуваний прибуток (ряд. 5 – ряд.6)

163785

182887

+19102

8. Сума податку на прибуток за діючою ставкою (30%)

49135

54866

+5731

Як видно з даних аналітичної таблиці, сума оподатковуваного прибутку збільшилась на 19102, сума податку на прибуток за діючою ставкою збільшилася на 5731.
То які ж фактори привели до збільшення оподатковуваного прибутку?
За даними наведеної вище інформації (табл. 10) розрахуємо вплив факторів на зміну оподатковуваного прибутку.
Таблиця 12
Розрахунок впливу факторів на зміну оподатковУВаного прибутку


Показник

Розрахунок

Сума

А

1

2

1. Зміна балансового прибутку

227947 – 207755 =

20192

1.1. Зміна прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

216555 – 207755 =

8800

1.1.1. Зміна обсягу реалізованої продукції

207755 ?*** =

8654

1.1.1.1. Випуску товарної продукції

207755 ? (1994055: 1987836 – 1) =

650

1.1.1.2. Залишків нереалізованої продукції

8654 – 650 =

8004

1.1.2. Структури реалізованої продукції

216409 – 207755 – 8654 =

0

1.1.3. Повної собівартості реалізованої продукції

680419 – 896495 =

479

1.1.4. Цін на реалізовану продукцію

896974 – 896495 =

479

1.2. Прибутку від іншої реалізації

5330 – 0 =

5330

1.3. Позареалізаційних результатів

6062 – 0 =

6062

1.3.1. За цінними паперами і від пайової участі в спільних підприємствах

1.3.2. Штрафів, пені, неустойки, одержаних за відрахуванням виплачених

5902 – 0 =

5902

1.3.3. Прибутків і збитків минулих років, виявлених в поточному році

1.3.4. Надходження боргів і дебіторської заборгованості

Закінчення табл. 12

Показник

Розрахунок

Сума

А

1

2

1.3.5. Фінансова допомога, одержана від інших підприємств і організацій

160 – 0 =

160

2. Зміна оподатковуваного прибутку:

 

 

2.1. Від акцій, облігацій і пайової участі в спільних підприємствах

2.2. Від біржової, брокерської та іншої діяльності

3. Зміна податку на нерухомість

4421 – 4320 =

101 (на прибуток)

4. Прибуток, одержаний понад допустимий рівень рентабель­ності (на підприємствах-моно­полістах)

5. Витрати, які враховуються при розрахунку пільг по податку на прибуток (пільговий прибу­ток)

40639 – 38650 =

989 (на прибуток)

Таким чином, оподатковуваний прибуток збільшився на 182887 – 163785 = 19102; баланс факторів за проведеним аналізом прибутку: 8800 + 5300 + 6062 – 101 – 989 = 19102. Тобто в основному зменшився податковий прибуток за рахунок збільшення пільгового прибутку, тому в процесі аналітичних досліджень необхідно детально вивчати зміст пільгового прибутку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.