лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


В. О. Мец


 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти України

 

 

 

Київ 1999

 

 

 

Рецензенти:
В. І. Єфименко, канд. екон. наук, проф. (Київ. нац. екон. ун-т)
М. В. Свіщов, канд. екон. наук (Акад. легкої пром-сті)

 

Редактор
І. Й. Судзіловська

 

 

 

 

 

Мец В. О.
М 55               Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132 с.
ISBN 966—574—137—3
У навчальному посібнику розглянуті питання аналізу фінансових резуль­татів підприємства (прибутку, рентабельності) та його фінансового стану.
Наведено особливості аналізу рентабельності і фінансового стану зарубіж­них фірм і підприємств.
Призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також для працівників, які цікавляться проблемами підвищення прибутку на підприємстві і поліпшення його фінансового стану.
ББК 65.053

 

a  В. О. Мец,  1999
ISBN 966—574—137—3                                                                    a  КНЕУ,  1999
Навчальне видання

 

 

 

МЕЦ Валентина Олександрівна

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор І. Лукашенко
Коректор А. Невзгляд
Комп’ютерна верстка О. Чуб
Комп’ютерний набір  Т. Мальчевської, О. Іваненко, О. Михолат,
Н. Коломієць, Л. Богданової, О. Давиденко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.