лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

зміст

Замість переднього слова ................................................................................................. 5
Розділ 1. Вступ до теорії фондового ринку .............................................................. 6
1.1. Фондовий ринок у системі ринків ............................................................................ 6
1.2. З історії фондового ринку ......................................................................................  12
1.3. Предмет торгівлі .....................................................................................................  17
1.4. Учасники торгівлі ...................................................................................................  20
1.5. Процес торгівлі .......................................................................................................  24
Розділ 2. Цінні папери ...............................................................................................  27
2.1. Класифікація цінних паперів ..................................................................................  27
2.2. Акції .........................................................................................................................  35
2.2.1. Характеристика акцій ...................................................................................  35
2.2.2. Різновиди акцій .............................................................................................  41
2.3. Облігації ..................................................................................................................  45
2.3.1. Характеристика облігацій ............................................................................  45
2.3.2. Різновиди облігацій ......................................................................................  51
2.4. Похідні цінні папери ...............................................................................................  58
2.4.1. Ф’ючерси ......................................................................................................  58
2.4.2. Опціони .........................................................................................................  64
2.4.3. Хеджування ..................................................................................................  74
2.4.4. Комбінації з опціонами ................................................................................  79
Розділ 3. Технологія фондового ринку................................................................... 89
3.1. Професіонали на фондовому ринку ......................................................................  89
3.1.1. Емісія цінних паперів та їх реєстрація .........................................................  89
3.1.2. депозитарій та кліринг ..............................................................................  100
3.1.3. Торгівля та управління цінними паперами ..............................................  105
3.1.4. Спільне інвестування ................................................................................  110
3.2. Фондова біржа .....................................................................................................  113
3.2.1. Статус фондової біржі ..............................................................................  113
3.2.2. Котирування цінних паперів .....................................................................  118
3.2.3. Фондові операції на біржі .........................................................................  124
3.3. Позабіржовий ринок ...........................................................................................  133
3.3.1. Організація позабіржового обігу цінних паперів ....................................  133
3.3.2. Торговельно-інформаційні системи .........................................................  137
Розділ 4. Обгрунтування рішень.......................................................................... 141
4.1. Методи обгрунтування .......................................................................................  141
4.1.1. Прийняття рішень (загальна схема) ........................................................  141
4.1.2. Критерії обгрунтування ............................................................................  146
4.1.3. Економічний ефект ...................................................................................  150
4.1.4. Оцінка надійності ......................................................................................  153
4.1.5. Бізнес-план .................................................................................................  162
4.2. Аналіз фінансового стану емітента ....................................................................  164
4.2.1. Структура й методи аналізу .....................................................................  164
4.2.2. Відносні показники ...................................................................................  170
Розділ 5. Системний підхід до вирішення проблем
розвитку фондового ринку ....................................................................................  179
5.1. Теоретичні передумови системного підходу .....................................................  179
5.2. Методологічні питання систематизації та моделю-
вання цінних паперів ..................................................................................................  187
Розділ 6. Державне регламентування фондового ринку України ...............  195
6.1. Засадні положення ...............................................................................................  195
6.1.1. Фондова політика ......................................................................................  195
6.1.2. Інформаційний простір фондового ринку ...............................................  200
6.2. Механізм регулювання .......................................................................................  206
6.2.1. Законодавча та адміністративна системи .................................................  206
6.2.2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку......................... 211
6.2.3. Контрольна функція держави ..................................................................  214

Література .............................................................................................................  220

Додатки .................................................................................................................  223

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.