лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

Семінарські та практичні заняття проводяться лише для студентів денної форми навчання. Метою занять є поточна перевірка знань майбутніх фахівців та набуття ними практичних навичок розроблення прогнозів і програм соціально-економіч­ного розвитку регіонів. Такі заняття сприяють підвищенню якості фахової підготовки, для модульного контролю якої передбачається періодична перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу.
На семінарські та практичні заняття виносяться вузлові питання з дисципліни. Решту питань студенти опрацьовують самостійно — за допомогою відповідних навчальних посібників, методичної літератури тощо.
Готуючись до семінарських і практичних занять, студент має насамперед засвоїти понятійний апарат (самоконтроль здійснюється за допомогою запитань для самоперевірки, наведених у навчальних посібниках). Потім доцільно скористатися методичними порадами до відповідної теми. За наявності незрозумілих питань слід звернутися або до рекомендованих літературних джерел або до інших, обраних самим студентом. Проте слід взяти до уваги, що літературні джерела мають істотні відмінності як за логікою побудови матеріалу, так і за визначеннями певних термінів і категорій. Тому для самоорієнтування доцільно користуватися пропонованим навчальним посібником. Варто зважити й на те, що за сучасних умов дані, наведені в навчальних посібниках, швидко втрачають актуальність, застарівають, а тому найновішу інформацію з відповідних питань доцільно отримувати безпосередньо в аудиторії.
 Тема 1. Основи менеджменту.
Менеджмент у державному управлінні

Кількість годин: аудиторні заняття — 2,
самостійна робота — 6.
ПЛАН
  1. Сутність менеджменту. Наукова основа менеджменту.
  2. Менеджери в організації.
  3. Сучасний менеджмент.
  4. Цілі й функції менеджменту.
  5. Менеджмент у державному управлінні.

 

 Тема 2. Становлення та розвиток
системи державної служби
Кількість годин: аудиторні заняття — 2,
самостійна робота — 6.
ПЛАН
  1. Американський та європейський підхід до державного управління.
  2. Централізований і децентралізований підходи до розвитку державної служби.
  3. Закриті й відкриті системи доукомплектації штатом держав­ної служби.
  4. Освіта та принципи системи державної служби. Концепція представницької бюрократії.
  5. Становлення й розвиток державної служби в Україні.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.