лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

Тема

Кількість годин за формами навчання

Денна форма

Заочна форма

Лек­ція

Семінарські
заняття

Індиві­дуальна робота

Самостійна робота

Лек­ція

Самостійна робота

1. Основи менеджменту. Менеджмент у державному управлінні

4

2

2

6

2

10

2. Становлення та розвиток системи державної служби

4

2

2

6

2

10

3. Державна організація в менеджменті

2

2

2

6

2

10

4. Діяльність державного керівника в організації

2

2

2

4

2

10

5. Управління людськими ресурсами в державній організації

4

4

2

6

2

12

6. Інформаційне та комунікаційне забезпече­ння внутрішньої орга­нізації державного управ­ління

2

2

2

5

 

11

7. Контролінг у системі державної служби

2

2

 

4

 

10

ВСЬОГО

20

16

12

37

10

73

Погодинна структура тематичного плану дисципліни «Менеджмент у державній організації» для студентів денної форми навчання дещо відрізняється від структури навчального часу за навчальним планом. Допустимість таких розбіжностей передбачена Положенням про організацію навчального процесу в Київському національному економічному університеті, згідно з яким, за умов забезпечення студентів необхідною навчально-методичною літературою, кафедра за погодженням із ректоратом може перерозподілити навчальні години між аудиторними заняттями та самостійною роботою студентів (СРС) — з урахуванням того, що СРС стає основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Самостійна робота вивільнює час, відведений на обов’язкові аудиторні заняття, і дає студентам змогу раціональніше використовувати бюджет свого часу, розвивати дослідницькі здібності, фор­мувати власний погляд на явища і процеси, що відбуваються в економіці та політиці, підвищувати особисту відповідальність за оволодіння знаннями, віднаходити можливості для розвитку своїх здібностей і врешті-решт поліпшити фахову підготовку майбутнього спеціаліста.
Тематичний план дозволяє студентові зорієнтуватися щодо того, які теми дисципліни розглядатимуться на лекціях, а які рекомендуються для самостійного вивчення з використанням відповідних літературних джерел, наведених у методичних порадах до кожної теми дисципліни, а також матеріалів періодичних наукових журналів («Економіка України», «Экономист», «Вісник державної служби») і газет («Голос України», «Урядовий кур’єр» тощо).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.