лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Інформаційне та комунікаційне
забезпечення внутрішньої організації
державного управління


Сутність управлінської інформації. Напрями інформації. Мета інформації. Науково-технічна, управлінська, обліково-статистич­на інформація. Змістовна, організаційна, функціональна, рівнева інформація.
Поняття комунікації. Вербальна та невербальна комунікації. Ефективність комунікацій в організації. Моделі комунікації. Трансактивна модель. Лінійна модель. Об’ємна модель. Спіральна модель. Модель «інформаційних воротарів».
Комунікаційна мережа. Вихідні, низхідні, горизонтальні й діагональна комунікації. Сутність вихідних комунікацій, низхідних комунікацій. Характеристика горизонтальних комунікацій. Типи комунікаційних мереж. Ефективність горизонтальних і вертикальних комунікацій.
Комунікаційний процес. Базові елементи обміну інформацією. Категорії обміну інформацією в організаціях. Формальна передача інформації. Правила при внутрішньому обміні інформацією. Неформальна передача інформації.


Тема 7. Контролінг у системі державної служби


Поняття контролінгу. Завдання контролінгу. Функції контролінгу. Функція інформаційного обслуговування. Керуюча функція. Контроль економічної роботи організації. Стратегічний конт­ролінг. Оперативний контролінг.
Макроцілі й мікроцілі. Планування як центральний інструмент адміністративного управління. Стратегія і процес планування. Стратегічний контролінг та оперативні розробки.
Зміст адміністративного продукту. Критерії для визначення груп продуктів. Визначення структури продуктів. Каталог продук­тів (послуг). Калькуляція затрат і результатів. Облік видатків за місцями їх виникнення, носіях. Класифікація затрат за видами. Аналіз відхилень фактичних витрат від планових. Розподіл загальних витрат. Поблочний і східчатий перенос витрат. Нарахування витрат на об’єкти.
Аналіз управлінських процесів. Аналіз витрат на процеси.
Облік процесуальних витрат. Головні і часткові процеси. Розрахунок витрат процесу. Оцінка результату аналізу.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.