лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 4. Діяльність державного
керівника в організації


Управління та його елементи. Аспекти управління. Управління як процес чи форма діяльності. Засади організації та функ­ції управління. Адміністративні засади. Чотирнадцять принципів управління французького промисловця Анрі Файоля. Дії керів­ника згідно з цими принципами, які запропонував Лютер Гулик у США.
Неформальна організація та функція керівника (менеджера). Честер Бернард про вплив неформальних організацій. Функції керівника, спрямовані на те, щоб організація існувала. Підтримка необхідного організаційного зв’язку. Одержання послуг чи роботи від індивіда. Формулювання призначення та мети.
Роль керівника в реалістичній перспективі. П’ять основних функцій управління: планування, організація, комплектація кадрами, мотивація, контроль. Додаткові функції управління.
Державне та приватне управління. Два аспекти розбіжностей між державним і приватним управлінням. Відмінності в державному та приватному управлінні.
Методичні відмінності дій державних і приватних керівників. Часова перспектива. Тривалість перебування на посаді. Вимірювання результатів діяльності. Обмеження в системі відбору персоналу. Справедливість та ефективність. Протиставлення державних і приватних інтересів. Роль преси й засобів масової інформації. Переконання й управління. Законодавчий і судовий вплив.
Представництво організації. Зовнішні складові, які слід ураховувати в діяльності організації. Призначення представництва орга­нізації.
Функції планування. Визначення планування. Ключові момен­ти планування. Процес планування. Перешкоди ефективному плануванню.
Вимоги до державного керівника. Характерні риси і навички хорошого державного керівника.
Стиль керівництва та його об’єктивні складові. Переваги й недоліки директивного, авторитарного, демократичного, делегуючого стилів керівництва.
Регламентуючі та стимулюючі (мотиваційні) методи керівниц­тва. Сутність організаційно-адміністративних методів. Керівництво за допомогою мотивації і керівництво, яке націлене на результати.
Колегіальність керівництва, вміння втілювати в життя намічені програми, єдність слова та діла в діяльності керівника, його компетентність у дорученій справі. Вимоги сучасного стилю керівництва.
Негативні якості керівників. Невміння передавати обов’язки підлеглим. Відкладення роботи. Невміння справлятися з канцелярською роботою. Проведення непотрібних зборів. Небажання мати у своєму підпорядкуванні сильних підлеглих.
Характерні риси і навички хорошого державного керівника. Ідеальний портрет керівника, запропонований Європейською асоціацією директорів служб персоналу.


Тема 5. Управління людськими ресурсами
в державній організації


Суть і зміст управління людськими ресурсами (УЛР). Відмінності людських ресурсів від інших використовуваних ресурсів. Риси соціальної системи УЛР і риси нової системи. Особливості культури управління людськими ресурсами Сходу і Заходу. Наслідки соціалістичної практики УЛР. Етапи управління людськими ресурсами.
Планування управління людськими ресурсами та його завдання. Ефективність планування.
Внутрішні й зовнішні чинники, які впливають на потреби орга­нізації в працівниках.
Методи прогнозування потреб у людських ресурсах. Сутність екстраполяції, експертних оцінок і комп’ютерних моделей визначення потреб у працівниках.
Східний і західний підходи до планування людських ресурсів. Зовнішні та внутрішні чинники, які необхідно враховувати при плануванні людських ресурсів. Етапи розробки моделі ПЛР.
Набір кандидатів і відбір найкращих. Технологічний цикл оцін­ки і відбору кандидатів на посаду. Методи, які використовуються при залучені кандидатів.
Методи набору персоналу. Суть методу аналізу анкетних даних. Тестування. Вимоги до тестів відповідності. Типовий процес прийняття рішення по відбору.
Особливості набору кандидатів та їх відбору в системі держав­ної служби України. Критерії підбору кандидатів на посади державних службовців. Підходи до розробки класифікації посад. Вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації державних службовців.
Основні принципи конкурсного прийому на державну службу. Призначення на посади вищих рівнів управління. Стажування як особливість набору кадрів.
Кадровий резерв. Формування кадрового резерву.
Призначення на посаду та орієнтація. Елементи організаційної соціалізації. Наслідки цієї соціалізації.
Підготовка й підвищення кваліфікації, їх відмінності. Методи визначення потреби в підготовці та підвищенні кваліфікаційного рівня персоналу.
Оцінка показників діяльності, їх призначення. Неофіційна оцінка. Формальний рейтинг. Чинники, які впливають на оцінки та критерій успішної діяльності.
Особливості управління людськими ресурсами в державних організаціях. Засади систем заслуг США.
Централізована діяльність УЛР і рівень контролю та аналізу кадрової політики.
Делегування повноважень міністерствами та відомствами. Функції централізованих агентств.
Метод класифікації посад. Підходи до розробки класифікації посад. Переваги системи класифікації посад.
Цінності, які необхідно впроваджувати в систему державної служби.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.