лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 3
3.1. Поняття організації.
3.2. Теорія організації.
3.3. Класичні організаційні теорії.
3.4. Формула виявлення числа всіх можливих взаємозв’язків в організації.
3.5. Організаційні основи, які формують типи структур.
3.6. Функції адміністративного апарату.
3.7. Державний орган як системоутворюючий елемент організаційної структури державного управління.
3.8. Поняття структури державного органу.
3.9. Вимоги до структури державного органу.
3.10. Чинники, які необхідно враховувати при визначенні потен­ційної норми керування державного органу.
3.11. Три завдання в побудові структури державного органу.
3. 12. Вертикальна і горизонтальна структура підрозділів.
Тема 4
4.1. Фундаментальні принципи управління Анрі Файоля.
4.2. Визначення дій керівника в підході Лютера Гулика США.
4.3. Функції керівника в підході Честера Бернарда.
4.4. 5 функцій управління в підході Рю та Біара.
4.5. Причини розбіжностей державного і приватного керівництва.
4.6. Суттєві розбіжності між державним і приватним керівниц­твом.
4.7. Методичні відмінності дій державних і приватних керівників.
4.8. Державний керівник і представництво організації.
4.9. Функція зв’язку з громадськістю державного керівника.
4.10. Стиль керівництва.
4.11. Переваги і недоліки директивного стилю.
4.12. Переваги і недоліки авторитарного стилю.
4.13. Переваги і недоліки демократичного стилю.
4.14. Переваги і недоліки делегуючого стилю.
4.15. Методи керівництва.
4.16. Організаційно-адміністративні методи.
4.17. Економічні та соціально-психологічні методи.
4.18. Основні складові частини ефективного керівництва.
4.19. Вимоги сучасного стилю керівництва.
4.20. Негативні якості керівників.
4.21. Характерні риси і навички хорошого державного керівника.
Тема 5
5.1. Суть управління людськими ресурсами (УЛР).
5.2. Ризик соціалістичної і нової систем УЛР.
5.3. Наслідки соціалістичної практики УЛР.
5.4. Потреби організації в персоналі.
5.5. Методи прогнозування потреб у людських ресурсах.
5.6. Чинники, які враховують при плануванні людських ресурсів.
5.7. Етапи розробки моделі планування людських ресурсів.
5.8. Схема оцінки і відбору кандидатів на посаду.
5.9. Типовий процес прийняття рішення по відбору.
5.10. Система критеріїв при відборі на посади державних службовців.
5.11. Підходи до розробки класифікації посад.
5.12. Принципи конкурентного прийому на державну службу в Україні.
5.13. Кадровий резерв у державній службі України.
5.14. Призначення на посаду та орієнтація.
5.15. Елементи організаційної соціалізації.
5.16. Методи визначення потреби в підготовці та розвитку персоналу.
5.17. Оцінка показників діяльності працівників.
5.18. Особливості УЛР у державних організаціях.
5.19. Підходи до розробки класифікації посад.
Тема 6

  1. Напрями управлінської інформації.
  2. Класифікація інформації.
  3. Комунікації і їх роль у діяльності організації.
  4. Наукові підходи до комунікацій.
  5. Лінійна модель комунікації.
  6. Об’ємна модель комунікації.
  7. Спіральна модель комунікації.
  8. Модель «інформаційних воротарів».
  9. Вихідні, низхідні, горизонтальні та діагональні комунікації.
  10. Основні типи структурних схем.
  11. Суть комунікаційного процесу.
  12. Функції зворотного процесу.
  13. Функції зворотного процесу.
  14. Планована і непланована передача інформації.
  15. Правила внутрішнього обміну інформацією.

Тема 7
7.1. Контролінг у державному управлінні.
7.2. Завдання контролінгу.
7.3. Функції контролінгу.
7.4. Контролінг і цільове планування.
7.5. Продукти або послуги у сфері державного управління.
7.6. Калькуляція витрат та результатів в управлінні.
7.7. Класифікація затрат.
7.8. Розрахунок затрат по місцю їх виникнення.
7.9. Розрахунок затрат по об’єктах.
7.10. Метод калькуляції затрат процесів.
7.11. Аналіз управлінських процесів.
7.12. Метод калькуляції затрат процесу.
7.13. Головний і частковий процеси.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.