лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

З метою підготовки до усного опитування та модульного контролю студент має опрацювати всі питання, які подаються нижче.

Тема 1

  1. Підходи до визначення поняття «менеджмент».
  2. «Синергія» у менеджменті.
  3. Ринкова синергія.
  4. Економічна (затратна) синергія.
  5. Технологічна синергія.
  6. Менеджерська синергія.
  7. Десять типових помилок, які знижують ефективність синергізму.
  8. Вимоги до професійної компетенції менеджерів.
  9. Види розподілу праці менеджерів.
  10. Функціональний розподіл праці.
  11. Структурний розподіл праці.
  12. Розподіл праці менеджерів по рівням і сферам діяльності.
  13. Принципові положення сучасної системи поглядів на менеджмент.
  14. Відмова від управлінського раціоналізму класичних шкіл менеджменту.
  15. Принципи управління в 90-ті роки.
  16. Цілі менеджменту.
  17. Процес менеджменту по цілях.
  18. Функції менеджменту, їх взаємозв’язок.
  19. Функція планування, його цілі.
  20. Принципи планування.
  21. Методи організаційного планування.
  22. Організація процесу виконання рішення.
  23. Мотиваційні регулятори.
  24. Теорія потреб Маслоу.
  25. Теорія Мак-Грегора.
  26. Теорія двох факторів Герцберга.
  27. Теорія мотивації продуктивності Мак-Клейланда.
  28. Теорія очікувань Врума.
  29. Контроль у складі функцій менеджменту.
  30. Об’єкт контролю.
  31. Самоконтроль і сторонній контроль.
  32. Аналіз досягнення цілі.
  33. Криза економіки України і криза управління.
  34. Суть «закону Паркінсона».
  35. Новий зміст управлінської діяльності держави.

Тема 2

2.1. Підхід Вільсона до державного управління.
2.2. Підхід Вайта до державного управління.
2.3. Європейський підхід до визначення галузі державного управління.
2.4. Централізований підхід розвитку державної служби.
2.5. Децентралізований підхід розвитку державної служби.
2.6. Підходи до розвитку державної служби в умовах Ук-
раїни.
2.7. Закриті системи до укомплектації штатом державної служби.
2.8. Відкриті системи до укомплектації штатом державної служби.
2.9. Закриті й відкриті системи для країн, у яких відбуваються значні політичні, економічні та соціальні зміни.
2.10. Європейська системи освіти.
2.11. Американська модель освіти.
2.12. Основні принципи державної служби, визначені американським ученим Шталем.
2.13. Мета, функції і призначення державної служби в
України.
2.14. Завдання державної служби в Україні.
2.15. Принципи державної служби в Україні.
2.16. Заходи по розвитку державної служби та її кадрового забезпечення в Україні.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.