лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Студент повинен уяснити, що контролінг дозволяє виявити найбільш ефективні шляхи досягнення поставлених реальних цілей, які можуть бути виконані своїми силами з мінімальними затратами.
Існують два види цілей — макроцілі (цілі організації) й мікроцілі (індивідуальні цілі працівників). Виконання кожним співробітником своїх завдань забезпечує досягнення поставленої мети організації в цілому. Тобто кожний працівник повинен бути відповідальним за виконання свого завдання. Метою контролінгу є усунення причин затримок, уникнення причин помилок, а не покарання винних.
Центральним інструментом адміністративного управління є планування. За допомогою контролінгу планувальні процеси мож­на координувати та реалізувати з орієнтацією на оптимальний результат. Контролінг має своїм завданням забезпечити основоположну інформацію для планування, виявляє слабкі місця в цьому процесі, узгоджує планувальну діяльність і розділи планів різних відділів і бере на себе їх формальну перевірку. Свої дії він узгоджує з підрозділами, які здійснюють планування, та відділом інформаційних технологій.
Процес планування починається з аналізу законів, постанов, положень та інших матеріалів, на основі яких складають плани по закупівлі, виробництву, інвестиціям, кадрам, видаткам. Контролінг керує цим процесом, оцінює альтернативи та забезпечує прийняття планів на всіх рівнях, щоб спільно з адміністративним керівництвом затвердити їх.
При плануванні цілей проблема полягає в тому, що необхідно враховувати безліч найрізноманітніших, часом протилежних
інтересів. Планування визначає: цілі вже намічені. Контролінг спочатку розкриває зміст цільових структур, аналізує та чітко їх визначає. Потім має бути чітко визначена цільова система адміністрації. Контролер при цьому вказує адміністраторові на наслідки адміністративних дій. Цілі державної адміністрації формуються протягом багатоступінчатого процесу, тоді як часткові цілі відомств та відділів узгоджуються між собою. Контролінг удосконалює процедуру цільового планування, документуючи методи, які застосовуються, обробляючи та забезпечуючи інформацію, перевіряючи цілі. До завдань контролінгу належить визначення показників, які необхідні для оцінки ступеня досягнення цілей.
Стратегічна вихідна позиція адміністрації слугує основою для початку процесу планування. Для цього аналізуються процеси розвитку адміністрації за останні 4—5 роки і розглядається майбутній процес на такий самий період. При аналізі виявляють внут­рішні й зовнішні передумови планування. До внутрішніх належать організаційна структура, заміщення посад, укомплектова­ність штатними одиницями, структура керівництва, кваліфікаційний профіль співробітників, час роботи установи, структура затрат та ін. Зовнішні передумови випливають із соціального, економічного, законодавчого навколишнього середовища. До них належать законодавство, структура населення та економіки, податкові надходження, розвиток кон’юнктури та ін.
Стратегічний контролінг прискорює стратегічне планування, веде та документує процес планування. При стратегічному плануванні постійно перевіряються актуальні цілі, заходи по виконанню завдань. Стратегічний контролінг переводить стратегічні розробки в оперативні та допомагає керівникам визначити й реалізувати етапні цілі їх згідно з планами.
При впровадженні контролінгу необхідно визначати створені продукти або надані послуги в сфері державного управління, які мають вартісне споживання. У федеральному відомстві державного управління Німеччини було визначено 98 % продуктів. Міністерство фінансів Німеччини поставило своїм управлінням зав­дання застосовувати до 2002 року нові моделі керування, на базі яких будуть визначатися продукти та відпрацьовані інструменти контролінгу. Створені продукти чи надані послуги спричиняють вартісне споживання, адже несуть у собі затрати.
Для визначення затрат розробляють калькуляцію. За допомогою калькуляції носіїв затрат адміністрація може перш за все ввести розцінки та збори чи тарифи, де затрати є основою для орієнтування, які дозволяють зробити внутрішньовідомчі та міжвідомчі порівняння для висновків про економічну доцільність продуктів чи послуг. Цей підхід відіграватиме в майбутньому все важливішу роль, тому що адміністративні керівники повинні знати, наскільки ціна, що призначена за продукт чи послугу, покриває видатки на них, і чи дійсно ця ціна в порівнянні з цінами
інших структурних одиниць управління або приватних під-
приємств є економічною, а також помірною відносно досягнутого результату.
Для застосовування контролінгу необхідно визначати зміст адміністративного продукту. У рамках управління результатом є завершений продукт праці певної організаційної одиниці. Результат одержують при виконанні певного завдання, коли є попит від наявного клієнта (громадянина, іншої організаційної одиниці), — незалежно від того, існує цей попит на добровільній основі чи з причин правового образу дій.
Визначення бажаних результатів можливо здійснити через стан­дарти (централізоване управління), а також домовленість про цілі (керівництво через цільові домовленості). Структуризація результатів дозволяє визначати кінцеві продукти або групи продуктів.
Продукти створюються на базі завдань адміністративного управ­ління. Але не всі адміністративні продукти придатні для управління та керування. Тому буває необхідно звести продукти в групи. Кожен продукт повинен бути таким, щоб його можна було б одночасно віднести до певної групи. Критеріями для досягнення груп продуктів можуть бути політико-стратегічні аспекти; аспекти обміну затрат; інтереси громадян.
Для прийняття рішень в управлінні проводиться опис продукту, де конкретизують бажані предметні цілі, установлюють ознаки для визначення продукту, цільові групи, цілі щодо його якості та кількості, показники для того, щоб уможливити вимірювання.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.