лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2. Становлення та розвиток
системи державної служби


Характеристика державної служби. Сприйняття громадськістю державної служби. Централізований та децентралізований підходи до організації державної служби. Підходи до організації державної служби в США, Канаді, Англії та інших країнах. Переваги та недоліки централізованого й децентралізованого підходів до організації державної влади. Вимоги до штатної організації.
Підходи до комплектації штату державної служби. Головні методи комплектації штату державної служби. Характеристика закритої системи комплектації державної служби. Країни, де найкраще розвинуті й підтримуються закриті системи комплектації. Дія закритої системи в цих країнах. Характерна особливість європейської моделі.
Сутність моделі відкритої системи державної служби США. Характерні риси управління США, які дозволяють цій країні займати передові позиції у багатьох технологічних сферах.
Відкриті та закриті системи для країн, які мають перехідну економіку. Перелік проблем, що стоять перед цими країнами. Придатність тієї чи іншої системи для цих країн. Елітарний підхід до залучення, розвитку й утримання державних службовців. Переваги цього підходу.
Концепція представницької бюрократії. Зв’язок між складом державної служби і структурою суспільства. Аргументи не на користь цього зв’язку. Характерні підходи для цього зв’язку в США, Індії, Франції.
Освіта державної служби. Зв’язок між освітніми закладами і вступом на державну службу. Два підходи до освіти державних службовців. Європейський загальний підхід. Характеристика французького підходу до освіти. Особливості британського підходу до освіти. Американський фаховий підхід. Спрямованість американської моделі на відповідність можливостей індивіда конкретній роботі. Порівняння загального та спеціалізованого підходів.
Державна служба й політична активність. Європейський підхід до політичної діяльності державних службовців. Британський підхід до політичної діяльності державних службовців. Основні принципи системи державної служби, сформульовані американським вченим Шталем.
Становлення та розвиток державної служби в Україні. Напрями державної служби. Функції державної служби. Її соціальне приз­начення. Основні завдання державної служби.
Конституційні принципи державної служби. Органцізаційно-функціональні принципи. Головні функції державної служби.
Основні засади професійної діяльності державних службовців. Права, обов’язки державного службовця та гарантії, що забезпечує йому держава.
Процес оновлення системи державної служби в Україні. Проб­лемні питання розвитку цієї служби. Реалізація заходів щодо розвитку державної служби.


Тема 3. Державна організація в менеджменті


Поняття організації. Класичні організаційні теорії. Основні риси організацій. Підхід Честера—Бернарда до функціонування організацій. Складові концепції М.Вебера. Сучасні організаційні теорії. Характеристика організації. Розрахунок числа взаємозв’язків у організації.
Основи, які формують типи структур організації. Лінійна основа та її характеристика. Переваги й недоліки функціональної основи. Сутність лінійно-функціональної основи. Програмно-цільова основа. Матрична основа. Функції адміністративного апарату.
Організаційна структура державного управління. Державний орган як системоутворюючий елемент організаційної структури державного управління. Різноманітні характеристики державного органу. Основа організаційної структури державного управління. Місцеве самоуправління в організаційній структурі державного управління. Організаційні зв’язки між представницькими органами державної влади та місцевим самоуправлінням і виконавчими органами.
Сутність структури управління. Організаційна взаємозалежність структур різних державних органів. Вимоги до структури державного органу. Чинники, які необхідно враховувати при визначенні потенційної норми управління. Вертикальна та горизонтальна структура підрозділів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.