лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У багаторівневій системі управління інформація повинна задовольнити кожен рівень організації. Для цього встановлюють

  • загальну номенклатуру даних, що характеризують об’єкти управління;
  • періодичність надходження даних, яка відображає динаміку соціально-економічних процесів;
  • оперативність обробки даних з метою формування нової інформації;
  • строки доведення прийнятих рішень до об’єктів управління.

Для виконання своєї ролі в управлінні інформація повинна відповідати таким вимогам: точність, періодичність, своєчасність, повнота, корисність, доступність.
Точність означає, що дані повинні мати однозначний зміст і не допускати різних тлумачень.
Періодичність потребує своєчасного періодичного надходже­ння відомостей у відповідний структурний підрозділ чи до конкретного співробітника. При цьому інформація повинна надходити раніше, ніж зміниться ситуація, яку вона описує — інакше інформація втратить своє значення.
Повнота означає, що інформації повинно бути достатньо для оцінки ситуації і прийняття рішення на певному рівні в управлінні.
Корисність потребує, щоб інформація не містила даних, які непотрібні для вирішення проблем управління.
Доступність полягає в тому, щоб інформація подавалася в такому вигляді, який не потребує додаткової переробки та не утруд­нює процес прийняття рішення.
Студенту необхідно знати, що зв’язуючим процесом обміну інформацією є комунікація. Перша потреба в комунікації на рівні організації пов’язана з поданням необхідної інформації по відповідному питанню, щоб дозволити кожному виконувати свою роботу ефективно і сприяти досягненню мети організації.
Неможливо переоцінити важливість комунікації в діяльності організації. Більшість із того, що роблять керівники, аби полегшити організації досягти поставлених цілей, вимагає ефективного обміну інформацією. Якщо люди не зможуть обмінюватись інформацією, то зрозуміло, що вони не зможуть і працювати разом, формувати цілі й досягати їх. Комунікації — це складний процес, що передбачає взаємозалежні кроки. Кожний із цих кроків дуже потрібний і важливий, щоб зробити наші думки зрозумілими іншій особі. Кожний крок — це пункт, у якому, якщо ми будемо недбалими і не будемо думати про те, що робимо, зміст може бути втрачений.
Сам термін «комунікація» походить від латинського слова «com­munico», яке означає «узагальнюю», «поєдную».
Поняття «комунікація» має декілька значень. По-перше, це шляхи сполучення (наприклад, повітряні або водні комунікації); по-друге, це форма зв’язку (радіо, телеграф); по-третє, це процес передачі інформації (радіо, телебачення, преса, кінематограф); по-четверте, комунікація виступає як акт спілкування, зв’язок між двома або більше індивідами, повідомлення інформації однією особою іншій.
Таким чином, комунікація — це процес двостороннього обміну ідеями та інформацією, який веде до взаємного розуміння. Якщо не досягається взаєморозуміння, то комунікація не відбулася.
У процесі комунікації інформація передається від одного су­б’єкта іншому. Суб’єктами можуть виступати окремі особи, групи і навіть цілі організації.
Таким чином, за кількістю співробітників комунікацію поділяють на внутрішню (людина розмовляє сама із собою), міжособис­ту (розмова між двома людьми), у малих групах (троє—п’ятеро людей), публічну комунікацію (аудиторія у 20—30 і більше осіб), організаційну (100 і більше осіб) та масову (1000 і більше осіб).
Комунікація може бути усною, письмовою або друкованою.
Якщо усна комунікація дає можливість швидко реагувати двом сторонам і передає всі нюанси особистого спілкування, то письмова та друкована здебільшого обслуговують публічну, організаційну та масову комунікацію. Особливу роль у цьому відіграють сучасні комунікаційні системи, такі як Інтернет, де, так би мовити, «електрон­на» комунікація досягла майже необмежених можливостей.
Значну роль у практиці організаційних комунікацій відіграє розподіл комунікації на вербальну та невербальну. Вербальна — це звичайне використання нами рідної чи іноземної (це байдуже) мови. До невербальної належать міміка, жести, пози, одяг, зачіска, інтонація та тембр голосу тощо.
Комунікація й інформація відмінні, але пов’язані між собою поняття. Комунікація включає в себе і те, «що» передається, і те, як це «що» передається.
Комунікація у своїй розвинутій моделі стала нагадувати двосторонній потік інформації, при цьому до кожного з учасників взаємодії в організації ставиться ряд вимог. Так, кожний повинен мати всі чи деякі здібності: бачити, чути, відчувати, сприймати запах і смак. У цій моделі також оцінюються місце передачі
інформації, її повнота, зміст, форма. Це дозволяє не тільки швидко й правильно скласти уявлення про предмет, який цікавить учасників, але й вибрати ділову стратегію та тактику, визначити тимчасові параметри реалізації цілей.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.