лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

УЛР у ряді відрізняється від УЛР приватного сектора в багатьох відношеннях.
Системи державної служби УЛР, які дістали розвиток в західних демократіях:

  • В Англії та інших країнах Європи в ХІХ ст. вимоги до врядування внаслідок індустріальних змін, а також змін військової організації викликали необхідність кращої підготовки державних службовців. Саме такий перебіг подій призвів до появи бюрократичної організації, яку визначив і охарактеризував німецький соціолог Макс Вебер.
  • У США за подібних умов формування склалася інша система найму на роботу: розподіл посад серед прихильників партії — протекціоністська система. Як наслідок, багато людей отримували призначення не за своїми здібностями, кваліфікацією, досвідом, що призводило до значних недоліків у виконанні ними функцій.

Більш пізньою за часом виникнення є система найму на роботу, що ґрунтується на заслугах, тобто положення в уряді залежало б від освіти, кваліфікації кандидата, результатів іспитів, які проводяться, щоб виявити його знання та відповідність посаді. Заснована на заслугах система створює засади, згідно з якими впроваджуються закони, політика та методи державної служби.
Важлива риса систем державної служби — це централізована діяльність УЛР і рівень контролю та аналізу кадрової політики. Централізовані комісії державної служби (міністерство фінансів), уповноважені визначити всю політику та процедури, що застосовуються до державних службовців. Делегування повноважень міністерствами та відомствами дуже обмежене. Політика, процедури та правила, що застосовуються до діяльності, пов’язаної з компенсаціями, пільгами, навчанням та іншими дія­ми УЛР, документовані й мають жорсткі рамки застосування. Процес ухвалення рішень вкрай формалізований, з можливостями апеляцій та перегляду рішень. За таких обставин керівники часто стикаються з труднощами при виборі, підвищенні та звільненні працівників.
Системи державної служби, які грунтуються на оцінці заслуг, використовують високоструктурований процес для ототожнення і визначення посад усередині організаційної структури. Процедура втілення системи повинна бути розглянута студентом протягом вивчення даної теми.
В основі розробки систем державної служби лежить метод класифікації, який застосовується до всіх посад. Розвиток системи класифікації посад веде до встановлення рангової структури та компенсаційних рівнів для державних службовців. Існують
2 підходи до розробки класифікації посад.
1. Визначення рангу особи — застосовується в більшості країн. Визначають кваліфікацію, вміння, навички, здібності особи, після чого їй присуджується ранг державного службовця безвідносно до дійсних обов’язків, що їх виконуватиме особа.
2. Визначення посади особи — вимагає розробки професійних категорій, які забезпечують загальну класифікаційну схему для кожної посади.
Переваги системи класифікації посад, безперечно, існують, і студент має їх визначити.
Для кожної посади і для кожного керівника й працівника має існувати опис посадових обов’язків, навичок, кваліфікації, потрібних для виконання роботи. Опис посади чи аналіз роботи — це друга фундаментальна вимога системи державної служби.
Розвиток системи державної служби вимагає пильної уваги до втілення певних можливостей працівника, які досить часто є суперечливими і ставлять керівника в скрутне становище.
Наявні в керівників засоби досягнення мети ґрунтуються на критерії економічності (ефективності та результативності), який домінує в державному управлінні на Заході. Оцінка заслуг, що полягає в наймі найкомпетентніших чи найкваліфікованіших, суперечить певним принципам:

  • прийому на роботу працівників з наданням переваг деяким групам людей;
  • принцип заслуг також порушується через необхідність складання іспитів чи тестів, які не пов’язані з посадовими обов’язками і мають культурний ухил.

Цінність політичного реагування полягає в тому, що у виборних посадових осіб повинна бути можливість наймати державних службовців, які виконували б свої обов’язки на політично нейтральній позиції. Критерій соціальної справедливості означає, що робота в урядових установах є засобом, за допомогою якого можна підтримати деякі групи населення, що перебувають у невигідному становищі або зазнають дискримінації. Це часто означає, що працівників беруть на роботу за цим критерієм, нехтуючи вимогами компетентності, знань, умінь, навичок, досвіду тощо.

  • Термінологічний словник

Класифікація посад — це організація місць на підприємстві в групи чи класи на основі посадових обов’язків, відповідальності та вимог до кваліфікації.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.