лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

 

Менеджмент у державній організації належить до тих спеціальних дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну фахову підготовку бакалаврів із менеджменту державних установ. Мета цієї дисципліни — допомогти студентам оволодіти теоретичними знаннями та набути практичних навичок з питань управління у системі державного управління.
Виходячи з цієї мети, у посібнику передбачається вивчення студентами наступних питань:

  1. Основи менеджменту. Менеджмент у державному управлінні.
  2. Становлення та розвиток системи державної служби.
  3. Державна організація в менеджменті.
  4. Діяльність державного керівника в організації.
  5. Управління людськими ресурсами в державній організації.
  6. Інформаційне та комунікаційне забезпечення.
  7. Контролінг у системі державної служби.

Вивчення зазначених питань допоможе майбутнім фахівцям здобути певні знання та навички, необхідні, щоб здійснювати відповідну управлінську діяльність у державних органах.

 

 

 


 

 

 

Тема 1. Основи менеджменту.


Менеджмент у державному управлінні

Менеджмент як потужний двигун та прискорювач соціального розвитку. Різні підходи визначення сутності та змісту
менеджменту. Менеджмент як інтеграційний процес. Синергія у сфері менеджменту, її види та ефективність. Помилки, які руйнують підстави для утворення синергізму та негативно впливають на ефективність співпраці. Наукова основа менедж­менту.
Менеджмент і менеджери. Вимоги до професійної компетенції менеджерів. Розподіл праці менеджерів. Характеристика функціо­нального, структурного, технологічного, професійно-кваліфіка­ційного розподілу праці.
Сучасна система поглядів на менеджмент. Принципові положення цієї системи. Відмова від управлінського раціоналізму. Соціальна відповідальність менеджменту. Орієнтація на нову соціальну групу в організаціях — когнітаріат.
Цілі менеджменту. Етапи процесу менеджменту за цілями. Цілі організації та їх класифікація. Функції менеджменту та їх взаємозв’язок. Зміст планування. Принципи, функції планування. Методи організаційного планування. Зміст функції «організація». Поняття структурної організації та організації процесу виконання рішення, їх зміст. Сутність мотивації. Теорії психологічної мотивації. Теорія потреб Маслоу. Теорія Х/Y Мак-Грегора. Теорія двох факторів Герцберга. Теорія мотивації продуктивності Мак-Клейланда. Теорія очікувань Врума. Сутність контролю. Об’єкт контролю. Наслідки контролю.
Менеджмент у державному управлінні. Криза економіки, розвал державного управління і «закон Паркінсона». Визначення управління. Об’єкт менеджменту в державному управлінні. Специфічні особливості державної організації. Цілі, структура, зав­дання, технологія і люди державної організації.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.