лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Кроки, з яких може складатися процес планування:

 1. визначення бажаної стратегії чи наслідків планових зусиль (визначення цілей і намірів може спричинити складну конфліктну ситуацію, тому що вони базуються на оцінці й судженнях тих, хто здійснює планування);
 2. оцінка зовнішнього середовища щодо підтримки чи опору, визначення спроможності організації здійснити стратегію й ототожнити наявні чи потенційні ресурси для досягнення мети;
 3. порівняння нашої оцінки і стратегії.

Якщо наша стратегія і ресурси сумісні, тоді ми можемо перейти до завершального етапу — впровадження. Протягом процесу впровадження керівник має постійно аналізувати стратегію та наявні ресурси, аби бачити, які корективи слід зробити, щоб досягти мети.
Існують певні перешкоди ефективному плануванню — студент повинен визначити їх у процесі вивчення теми.
Планування є істотною складовою функцій державного керівника і вимагає зосереджених зусиль для реалізації. Як правило, у державних керівників не вистачає часу й наснаги на планування, тому сьогодні планування залишається важливою, але знехтуваною функцією.
Існують сили, які впливають на всіх державних керівників незалежно від політичної, економічної та соціальної систем. Ці сили включають дезінтеграцію багатьох державних влад, залишаючи вакуум влади на центральному й місцевому рівнях. Це сто­сується як Заходу, так і Сходу, як демократичних систем, так і авторитарних режимів.
Управління за нашої технологічної доби стає ще складнішим. Державному керівникові доводиться виконувати багато ролей у різний час. Керівникові майбутнього доведеться бути координатором, каталізатором, провідником змін. Відповідно керівник «буде радше моральним лідером, посередником, координатором, а не тим, хто видає накази» (Чемпмен).
Якщо особа має риси хорошого керівника, то вона може (за Цейзом):

  • здобувати і зберігати підтримку політичного лідера;
  • підбирати потрібних людей;
  • вирішувати, які програми слід виконувати і в якому вигляді (планування);
  • бути впевненою в наявності коштів;
  • повною мірою використовувати підлеглих;
  • користуватися підтримкою тих осіб в уряді, які від неї не залежать;
  • користуватись підтримкою тих осіб поза урядом, які від неї не залежать;
  • оцінювати свої програми.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.