лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рю та Біар у книзі «Менеджмент: теорія та застосування» виділяють 5 функцій управління:
1. Планування: ухвала щодо того, які цілі слід переслідувати упродовж майбутнього відрізку часу і що слід зробити для досягнення цих цілей.
2. Організація: класифікація видів діяльності, надання доручень і повноважень для їх виконання.
3. Комплектація кадрами: визначення необхідних людських ресурсів, набір на роботу, відбір, підготовка та розвиток людських ресурсів.
4. Мотивація: скерування чи спрямування людської поведінки до мети.
5. Контроль: оцінка показників і мети, визначення причин відхилень і в разі потреби вживання заходів для виправлення стану.
Отже, кожна з цих керівних функцій передбачає конкретні вимоги, крім того, забезпечує поступовий перехід до свого виконання. Як наслідок, ми маємо дуже ґрунтовний і докладний аналіз керівної функції.
Щоб краще визначити роль державного керівника, необхідно з’ясувати різницю між державним і приватним керівниц-
твом.
Функції управління, такі як організація, комплектація кадрами, мотивація, контроль, — це види діяльності, спільні для всіх аспектів управління, вони репрезентують суттєві елементи управ­ління безвідносно до будь-якого культурного чи якогось іншого середовища.
«Управління бізнесом і урядом подібні в усіх неістотних моментах» (Кернаган і Сігел) — це положення є основним у сфері визначення державного і приватного управління. Причини розбіжностей базуються на 2 аспектах державного управління:

  1. великий масштаб і різноманітність урядової діяльності та програм, які охоплюють все — від збору сміття до національної оборони. Приватне управління, навіть великими господарськими організаціями й корпораціями, не змогло б функціонувати в таких різних сферах діяльності;
  2. державне управління діє в дуже явному політичному середовищі.

Процес ухвалення рішень у відкритих демократичних системах вимагає більшої компромісності, поступливості та навичок у веденні переговорів, ніж це потрібно приватному керівникові. Зовнішні впливи на рішення державного керівника більш численні й часто досить суперечливі.
Отже, державному керівникові доводиться діяти зовсім інакше, ніж приватному; його обов’язки виходять далеко за межі діяльності з підтримання діяльності організації.
Державний керівник має також репрезентувати організацію. Центр цієї функції управління міститься в зовнішньому середовищі організації. Представництво організації передбачає як спілкування, так і зв’язки з громадськістю (public relations), тобто дія­льність, спрямовану на 3 зовнішні складові.
А. Зовнішні структури організації, які перебувають під спільним керівництвом. Це інші підрозділи більшої організації, з якою дана організація має співпрацювати, спільно планувати й координувати свою діяльність.
В. Незалежні організації належать до інших міністерств, аген­цій або репрезентують зацікавлені групи чи приватні організації, на яких впливає діяльність організації, або які самі прагнуть впливати на цю діяльність.
С. Преса та громадськість хочуть бути поінформованими й коментувати або впливати на діяльність організацій.
Державний керівник має формувати і дотримуватися цілей організації та сприяти її кінцевому виживанню. Він діє у вищій мірі політичному й конкурентному середовищі, де увага й можливості тих, хто ухвалює рішення, дуже обмежені. Як наслідок, державний керівник має шукати собі союзників, здобуваючи підтримку з боку клієн­тів, які обслуговуються організацією. Державна організація має розвинути базу клієнтів, власне, як це робить приватне підприємство.
Функція зв’язку з громадськістю (public relations) має декілька призначень, і студентові потрібно в процесі вивчення даної теми їх засвоїти.
Державний керівник зобов’язаний звітувати перед громадськіс­тю та нести перед нею відповідальність. «За демократії функція інформування громадськості полягає не лише в поширенні, а й у стимулюванні загалу громадян до обмірковування державних проблем і участі в публічному їх обговоренні, адже демократія краще розквітає на дебатах, аніж на згоді» (Хадсон).
При вивченні даного питання особливу увагу слід приділити процесу планування та його ролі в управлінні. «Планування — це визначення цілей, а потім з’ясування того, які дії мають бути вжиті, хто має діяти, коли, у який спосіб і яким коштом, аби досягти бажаної мети» (Дімок).
Ключові елементи планування включають цілі, дії, відповідальність, терміни, засоби чи ресурси, кошти.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.