лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Студентові слід зрозуміти, що освіта відіграє неабияку роль у формуванні державної служби.
Можна виділити два підходи до освіти державних службовців. Поділ базується на існуванні закритої і відкритої державної служби — це загальний і спеціалізований підходи. У світі довго точилися суперечки навколо того, який підхід є кращим. Розглянемо це питання на прикладі європейської, британської та американської систем освіти.
Гуманітарна освіта переважає у британській державній службі, а природничі науки, такі як інженерна справа, математика, комп’ютерна справа, — у США. При цьому обидва підходи передбачають постійну роботу в напрямку підвищення кваліфікації.
Історія, традиція та культура відіграли істотну роль у розвитку систем державної служби. Багато країн і сьогодні намагаються розвинути чи реформувати свої системи.
Основні принципи системи державної служби.

  1. Управління кадрами слід розглядати як частину загального управління, а не функцію ізольованого від головного потоку державного управління.
  2. Управління кадрами слід розглядати як динамічне, а не статичне (воно постійно розвивається і змінюється).
  3. Кадрова система має забезпечувати робітникам нормальні умови праці, її оплати та просування по службі.
  4. Характер і напрям професійної служби мають допомагати у визнанні особистого достоїнства й демонструвати повагу до людської особистості.
  5. Відбір, стимулювання й утримання державних службовців завжди повинні ґрунтуватись на здібностях та заслугах.
  6. Адміністративні системи влади, стиль виконавчого управління повинні бути достатньо мотивовані та лояльні для того, щоб завоювати довіру людей і стимулювати звільнення їхніх енергії та ідей в інтересах державної служби.

Перелічені вище засади можуть забезпечити основу для розвитку законів та статуту державної служби незалежно від того, який тип системи прийнятий у країні. Вони репрезентують основ­ні людські та професійні вартості, що є основою для ефективної, поважної державної служби в демократичному суспільстві.
Україна у своєму розвиткові переживає сьогодні перехідний період від планово-адміністративного типу економіки до ринкового. Це накладає певний відбиток на сформованість та рівень розвитку державної служби в країні. Процес удосконалення державного управління в Україні тісно пов’язаний із проведенням адміністративної реформи, яка є складовою глобального реформування всього життя нашого суспільства. Головним завданням системи державного управління є перебудова суспільства шляхом поглиблення реформ, при цьому посилюється соціальна спря­мованість держави, використовуються сучасні методи управлінської діяльності відповідно до стану соціально-економічного розвитку, підвищується професійний рівень працівників державного апарату, втілюються прогресивні управлінські технології.
У статті 37 Конституції України підкреслюється, що «не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої і судової влади, а також в орга­нах місцевого самоврядування, військових формуваннях, дер­жавних підприємствах, навчальних закладах та інших державних установах та організаціях».
На жаль, державне управління діє в Україні поки що не досить ефективно, значною мірою це залежить як від перехідного характеру сучасного етапу розвитку суспільства, так і від того, що функ­ціональна та структурна організація органів державної влади у значній своїй більшості залишилася від попередніх часів.
Студент на базі отриманих при вивченні даної теми знань має визначити, які особливості в організації державної служби має Україна, які проблеми процесу формування на сьогодні вже подолані, а які ще слід буде вирішити.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.