лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вимоги штатної організації:

 • визначення масштабу процедур оцінки персоналу;
 • розробка методів набору й кваліфікаційних стандартів для залучення найкращих можливих кандидатів;
 • встановлення методів відбору, таких як тести чи інших, для визначення найкваліфікованіших та найздібніших людей;
 • розробка методів опису та кваліфікації посад для підбору кваліфікаційних вимог чи кандидатів на ці посади, а також для розвитку системи оплати праці й підвищення по службі;
 • розробка системи оплати праці;
 • розробка ліній поведінки й методів щодо проведення, підвищення та заохочення працівників (наприклад, надання їм відпусток і вихідних днів), процедур покарання та оскарження, а також політики щодо випробування і звільнення;
 • створення можливостей для продовження навчання та професійного зростання;
 • рекомендація нових ліній поведінки чи змін у теперішній політиці з метою ефективнішого управління кадрами.

Два головних методи комплектації штату державної служби характеризують як відкриту, так і закриту систему, і студентові буде потрібно розглянути і вивчити обидва підходи.
Закриті системи ґрунтуються на обмеженому доступі до державної служби й низькій мобільності найманого державного службовця в рамках міжвідомчих переведень. Конкурентний набір кандидатів провадиться в централізованому контексті і, як правило, шляхом суворих вступних іспитів чи високих оцінок загальноосвітнього тексту. Часто кандидатів попередньо відбирають з якогось одного вищого освітнього закладу чи системи підготовки. Елітні кадри мають загальну, а не спеціальну освіту, їх офіційно вводять в посаду, а не наймають для якоїсь конкретної роботи.
Європейська модель систем державної служби тяжіє до закритої системи — через класову та соціальні структури країн.
Характерні особливості європейської моделі:

 • державна служба відповідає розмежуванню на головні класи (вищий, середній і нижчий) у суспільстві, яке базується на освітніх рівнях;
 • існують деякі обмеження мобільності державних службовців у структурі державної служби;
 • еліта на вищих рівнях служби має високий престиж і статус;
 • політична нейтральність службовців і їхній захист, а також упевненість у роботі;
 • ієрархічність як основа для підвищення по службі;
 • суворий кодекс поведінки та моралі.

Найкращий приклад моделі відкритої системи — це система державної служби США: дозволяється поступити на будь-який рівень державної служби відповідно до кваліфікації. Немає закладу, який постачав би кадри, і вищі рівні державної служби мають менш виражений класовий та соціальний характер. Завдяки такому вільному набору з університетів, сфер бізнесу та промисловості урядова служба забезпечила собі основу для певної соціальної мобільності й утримує державну службу від впливу жорсткої класової структури, що властива закритій системі.
Потрібно зосередитись на тому, яка система — відкрита чи закрита — підходить для країни, де відбуваються значні політичні, економічні та соціальні зміни.
Студентові слід визначити характерні особливості сфери орга­нізації державної служби, притаманні країнам із перехідною економікою.
Питання про придатність відкритої чи закритої системи для таких країн вивчав Світовий банк. Згідно з його дослідженням закрита система в цих країнах має переваги над відкритою. За нестабільних умов перехідної економіки задоволення потреби у висококваліфікованих професіоналах на рівні політики та управління можливе лише при застосуванні елітарного підходу до залучення, підготовки та утримання державних службовців.
Представницька бюрократія свідчить про наявність певного зв’язку між складом державної служби та структурою суспільства. Це, в основному, дає уявлення про положення, згідно з яким класова основа державної служби має віддзеркалювати пропорцію людей у класах.
Аргументи на користь того, щоб склад державної служби віддзеркалював пропорції соціальних класів.

 • Громадяни мають право на можливість працювати на всіх рів­нях державної служби, тобто демократичне суспільство передбачає, що різні прошарки суспільства повинні бути репрезентовані на всіх рівнях влади і мають змогу впливати на політичні та управлінські рішення суспільств. З цього погляду представницька бюрократія стає захисником соціальної класової системи (приклад — США).
 • Забезпечення соціального вирівнювання класів, економічна заможність яких дуже нерівна; такі засади прийому на роботу повинні спиратись не лише на соціальні, але й на статеві, етнічні ознаки (США — уряд наголошує на «позитивні дії» програм зайнятості).

Перевага середнього чи вищого класу серед старших державних службовців — частина більш закритої системи державної служби (приклад — Франція).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.